Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. apríla (TASR) – Financovanie triedeného zberu niektorých odpadov z obalov by sa malo upraviť. Zmeny navrhujú poslanci Národnej rady SR z Mosta-Híd Peter Antal a Peter Kresák v novele zákona o odpadoch, ktorú v stredu odsúhlasila vláda. Legislatívnu zmenu prerokuje parlament v druhom čítaní na najbližšej schôdzi.

Ministerstvo životného prostredia s poslaneckým návrhom súhlasí a nemalo k nemu pripomienky. Návrh zákona podľa rezortu dôsledne upravuje mechanizmus financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.

„Cieľom návrhu novely zákona je prostredníctvom definovania trhového podielu a úpravy zberového podielu jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu,“ priblížilo ministerstvo. 

Právna norma by mala odstrániť nedostatok zákona týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Navrhovatelia chcú novelou „jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, čiže výrobcov obalov, ktorí sú povinní financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu“.

Vzhľadom na zmeny týkajúce sa financovania triedeného zberu odpadov z týchto obalov je podľa poslancov potrebné vyňať organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly z povinnosti zabezpečiť oddelené financovanie zberu. „To znamená, že finančné prostriedky pochádzajúce z tzv. priemyselných obalov je možné použiť na krytie nákladov určených na nakladanie s odpadom z obalov pochádzajúcich z komunálnej sféry,“ píšu poslanci v návrhu.

Z povinnosti zabezpečiť oddelené financovanie by sa podľa poslancov mala vyňať aj organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretie osoby.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR