Bratislava 21. novembra 2018 (HSP/Foto:ACEC)
 
Výročný 10. ročník Roma Spirit sa môže pochváliť rekordným počtom 313 prijatých nominácií, ktoré sú dôkazom reálnych riešení zlepšujúcich život jednotlivcom i komunite a príkladmi úspešného spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku

Logo

„313-krát ďakujeme všetkým, ktorí zaslali nomináciu. Tešíme sa, že skvelých príkladov z praxe pribúda. Každým rokom je pre nás namáhavejšie vybrať finalistov,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC, organizátora Roma Spirit a členka Prípravného výboru. „Gratulujeme finalistom! Sme presvedčení, že oni všetci sú vďaka svojej výnimočnosti víťazmi,“ dodala.
Zo všetkých prijatých nominácií vybral Prípravný výbor Roma Spirit tri v každej zo siedmich kategorií: Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka. Laurátov ocenenia vyberie z postupujúcej finálovej 21-tky nominácií medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka priamo v deň galavečera.

Ocenenie Roma Spirit

Laureáti 10. ročníka Roma Spirit 2018 si prevezmú ocenenie 25. novembra na slávnostnom galavečere v Slovenskom rozhlase. Medzi gratulantmi nebude chýbať Jana Sendreiová, Dorota Nvotová, Dušan Šorty Berky, Lomnické čháve, či Celeste Buckingham. Záznam z odovzdávania ocenení uvedie už tradične RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.
Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
 
Roma Spirit 2018 – Finálové nominácie
 
1. KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce
Nominácia za komplexný prístup k trvalo udržateľnému bývaniu, za budovanie sociálneho kapitálu a rozvoj aktívneho komunitného života Rómov v obci Rankovce a jej okolí.
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov
Nominácia za intenzívnu prácu s mládežou zo sociálne málo podnetného prostredia pred a po odchode z detských domovov a za ich podporu v samostatnom živote a vedenie.
Centrum Koburgovo, Trnava
Nominácia za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a v okolí.
 
 
2. KATEGÓRIA MÉDIÁ
Stanislava Harkotová, Bratislava
Nominácia za dlhodobú reportérsku prácu, vyvážené pokrývanie rómskej témy a systematické upriamovanie pozornosti na sociálne, enviromentálne a globálne témy.
Dive Buki, o.z., Košice
Nominácia za vydanie publikácie „Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie“, ktorá mapuje a zviditeľňuje činnosť a tvorbu súčasnej rómskej umeleckej scény.
Katarína Farkašová, Bratislava
Nominácia za filmový dokument „Švédi z osady“, ktorý osobitým spôsobom rozpráva o osude, identite a vyrovnávaní sa s minulosťou troch adoptovaných rómskych chlapcov.
 
3. KATEGÓRIA OBEC A MESTO
Čirč
Nominácia za inovatívny prístup k vylepšeniu situácie miestnej rómskej komunity, vysporiadanie pozemkov a hľadanie nových ciest k integrácii.
Pašková
Nominácia za revitalizáciu komunity s rómskou majoritou, ktorá si sama pomáha pri údržbe a skrášľovaní verejných priestranstiev.
Lehnice
Nominácia za príkladné spolužitie troch národností – slovenskej, rómskej a maďarskej, kontinuálny rozvoj infraštruktúry a realizáciu aktivít v oblasti kultúry.
 
4. KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ
TESCO STORES SR, a.s., Bratislava
Nominácia za inkluzívnu zamestnaneckú politiku, ktorá vytvára priestor pre podporu, mentoring a zamestnanie aj znevýhodnených uchádzačov na trhu.
PASELL SLOVAKIA s.r.o., Poprad
Nominácia za dlhodobé zamestnávanie Rómov, individuálnu pomoc a nediskrimináciu, ktoré majú široký dopad na celú komunitu v Poprade a okolí.
Kovotvar, Kúty
Nominácia za rovnocenný prístup v zamestnávaní bez predsudkov a za príkladné poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov.
 
5. KATEGÓRIA OSOBNOSŤ
František Sajko, Fiľakovo
Nominácia za mentorskú činnosť, voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji s rómskym športovým klubom.
Richard Koky, Svit
Nominácia za dlhodobú náročnú prácu v teréne a vplyv na okolie, ktorým prispieva k zlepšeniu zdravia a životných podmienok obyvateľov marginalizovaných komunít.
Gabriela Radičová, Rimavská Sobota
Nominácia za profesionálnu pedagogickú činnosť, úspešnú motiváciu a podporu talentu rómskych žiakov a jej angažovanosť za zlepšenie postavenia Rómov.
 
6. KATEGÓRIA KULTÚRA
Ricco a Klaudia, Bratislava
Nominácia za prínos v populárnej hudbe a jej interpretáciu v slovenskom, anglickom, rómskom i maďarskom jazyku.
Emília Rigová, Trnava
Nominácia za autentickú a súčasnú vizuálnu a výtvarnú tvorbu, v ktorej sa venuje prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.
Klaudius Kováč, Lučenec
Nominácia za dlhoročnú klavírnu jazzovú interpretačnú a pedagogickú činnosť a prepájanie rómskeho hudobného dedičstva s jazzom.
 
7. KATEGÓRIA ČIN ROKA
Adriana Ferencová, Ondavské Matiašovce
Nominácia za vytravolosť preukázanú pri vybavení studne, ktorá zabezpečuje dostatok zásoby pitnej vody pre všetkých obyvateľov žijúcich v osade.
Viera Pompová, Spišská Nová Ves
Nominácia za odhodlanie a statočnosť bojovať na súde za spravodlivosť v prístupe k zamestnaniu v prípade rasovej diskriminácie.
Bartolomej Horváth, Ličartovce
Nominácia In memoriam za prejavenú odvahu počas okupácie ČSSR v 1968, kde pri priamom strete s vojskami utrpel zranenia, ktorým podľahol.
 
O Roma Spirit
Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu. Verejná platforma na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 10 rokov bolo prijatých 1 390 nominácií. Ocenenie Roma Spirit si prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.
Redakciu informovala Stanislava Murínová z Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.
 
Príspevok Finalisti 10. ročníka oceňovania Roma Spirit 2018 zobrazený najskôr Hlavné správy.