Košice 9. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V prvú aprílovú sobotu 7. apríla sa v bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota, ktorej sa zúčastnil Marián Kuffa, farár zo Žakoviec a predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľknaza. Prítomní boli aj ďalšie osobnosti z tohto hnutia, ktorí v prednáške pred svätou liturgiou predstavili podstatu a ciele Inštitútu.

Na snímke vladyka Milan Chautur CSsR a Marián Kuffa

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý vo svojej kázni upriamil pozornosť na lásku v manželstve , ktorá musí stále rásť, aby malo manželstvo budúcnosť. Varoval, že ideológie dnešnej doby rozkladajú základy manželstva položené Bohom a vytvárajú zmätky. Napokon vyzval k návratu manželstiev k Bohu, ktorí ako jediný môže oživovať svojou láskou, tých, ktorí si pred ním sľubovali vernosť, lásku, úctu a manželskú poslušnosť.
Po molebene k presvätej Bohorodičke nasledovala prednáška Mariána, v ktorej vysvetlil podstatu Istanbulského dohovoru. Potom nasledoval sviečkový pochod od baziliky k okresnému úradu, počas ktorého sa modlil ruženec. V závere Marián s michalovským protopresbyterom otcom Františkom Pucim požehnali tých, ktorí sa zúčastnili pochodu.
TK KBS informoval Richard Fučko
 

Príspevok Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany manželstva zobrazený najskôr Hlavné správy.