Sme zaplavení falošnými nálepkami. Fašistami, či zatiaľ len „ľuďmi so sklonom k fašizmu“ sú tí, ktorí majú vzťah k tradíciám. Sme 21. januára 2017: „Prvým znakom fašizmu by mohlo byť jeho lipnutie na tradícii (…)  v našich podmienkach ich (rozumej tradicionalistických mysliteľov) predstavovali a dodnes predstavujú povedzme štúrovci a takisto konzervatívni historici so svojimi predstavami o existencii akéhosi jedinečného, ba niekedy až vyvoleného národa „starých Slovákov“.

Čoskoro na to na titule istého týždenníka objaví sa portrét Ľudovíta Štúra vyčačkaný „fašistickými“ symbolmi, ktoré medzitým ministerka spravodlivosti označila ako zákonom nepovolené.

Pri hľadaní pravdy zalistoval som si v dostupnej literatúre, aby som zistil, čo je teda fašizmus. Všemúdra slovenská wikipédia odpovedá takto: „Fašizmus (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku.“ (Text českej wikipédie ako keby vypadol z oka slovenskej definícii, alebo to je naopak?)

Slovník cudzích slov z roku 1993: „Imperialistické hnutie spojené s nacionalizmom a rasizmom“.

Školský slovník spisovnej slovenčiny z roku 2009: „Centralistické a autoritárske politické hnutie s extrémnymi nacionalistickými cieľmi, presadzovanými prostriedkami násilia, prísnou cenzúrou a lividáciou opozičných síl.“

Keďže sme však Európanmi s ambíciami byť v „jadre Európy“, prečítajme si definíciu fašizmu v Oxfordskom slovníu z r. 1995: „Fascism an extreme right-wing political system or attitude, wich favours strong central authority and does not allow freedom of speech“. Teda fašizmus je extrémne pravicový politický systém alebo postoj, ktorý podporuje silnú centrálnu moc a neumožňuje (nepovoľuje) slobodu prejavu“. Nič viac, nič menej. Ak sa postoje na britských ostrovoch do dnes neodchýlili od tejto definície, nech si sám čitateľ láskavo odpovie na otázku, čo je vlastne fašizmus a kto fašistom je.

Ľudovít Štúr a ani my, ktorí pestujeme slovenské tradície, to zrejme nebudeme.

Marián Tkáč, predseda MS

  1. 6. 2017.