Nadlice 28. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Rímskokatolícka farnosť v Nadliciach pozýva veriacich na púť ku cti svätých Cyrila a Metoda do Rajčian na Mechovičku. Uskutoční sa 8. júla o 10.30 hod. Svätú omšu bude celebrovať špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Slavomír Trnka. Predchádzať jej bude modlitba posvätného ruženca. Počas svätej omše bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Ilustračné foto

TK KBS informovali Štefan Bučo a Miroslav Lyko

Príspevok Farnosť v Nadliciach pozýva na púť ku cti sv. Cyrila a Metoda na Mechovičku zobrazený najskôr Hlavné správy.