Kluknava 11. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Wikimedia)
 
Farnosť Kluknava pozýva veriacich na Púť k svätej Anne 2018. Púť sa uskutoční v roku 160. výročia zjavení sa Panny Márie v Lurdoch a 100. výročia narodenia sv. Pátra Pia.

Ilustračné foto

Program púte
21. júla – sobota
09.30 hod. – Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
10.30 hod. – Svätá omša, celebruje: P. Pavol Kruták SVD, provinciál SVD na Slovensku
12.00 hod. – Po svätej omši spomienka na p. Jozefa Hanzélyho SVD, správcu farnosti v Kluknave v rokoch 1982-1990
20.30 hod. – Fatimská pobožnosť, živý ruženec svetla hraný birmovancami a sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie
22. júla – nedeľa
Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
08.00 hod. – Svätá omša, celebruje: vdp. Ján Kundrík, administrátor farnosti Michalová
09.30 hod. – Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
10.30 hod. – Slávnostná svätá omša, celebruje: J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár
25. júla – streda
Sviatok sv. Jakuba, apoštola
09.45 hod. – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbou zasvätenia detí Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie
10.30 hod. – Svätá omša, celebruje: vdp. Jozef Palenčár, farár v Kluknave
26. júla – štvrtok
Slávnosť sv. Joachima a Anny
09.30 hod. – Radostný ruženec – birmovanci a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
10.30 hod. – svätá omša, celebruje: vdp. Marián Kuffa, správca farnosti Žakovce, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach
Počas púte budú mať veriaci možnosť prijať sviatosť zmierenia:
Sobota – od 08.00 hod.
Nedeľa – od 06.30 hod.
Streda – od 09.00 hod.
Štvrtok – od 08.30 hod.
V prípade nepriaznivého počasia budú sväté omše a sobotný večerný program v pútnickom kostole sv. Anny. V čase svätých omší bude cestnú premávku riadiť polícia.
TK KBS informoval Peter Majda.
 
Príspevok Farnosť Kluknava pozýva veriacich na výročnú púť k svätej Anne zobrazený najskôr Hlavné správy.