Hniezdne 28. augusta 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Radoslav Babjarčík)
 
V piatok 24. augusta 2018 na sviatok svätého apoštola Bartolomeja za hojnej účasti veriacich z farnosti, celebroval slávnostnú odpustovú svätu omšu spišský biskup Mons. Štefan Sečka.
Biskup Sečka vo svojom príhovore veriacim vyzdvihol dôležité duchovné, ale aj ľudské atribúty zo života svätého apoštola Bartolomeja.

Odpustová slávnosť

V závere odpustovej slávnosti biskup Sečka zablahoželal k významnému životnému jubileu 95. narodenín Bernardovi Korschovi, ktorý slúži ako kostolník v tejto farnosti už vyše 60. rokov.
Starobylý farský kostol sv. Bartolomeja zdobí až deväť oltárov, kedysi spravovaných hniezdňanskými cechmi. Medzi najcennejšie patrí Oltár Panny Márie (spravovaný cechom tesárov). Ide o barokový oltár zo začiatku 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry sa nachádza obraz Panny Márie (s dieťaťom a sv. Jozefom) a sv. Alžbety (so sv. Jánom Krstiteľom a sv. Zachariášom).
V minulosti najmenšie kráľovské uhorské mesto, dnes obec Hniezdne sa nachádza v Spišskej diecéze, v staroľubovnianskom dekanáte. Do tejto farnosti náležia filiálky Forbasy a Kamienka.

 Farárom farnosti je profesor Peter Olekšák, emeritný prorektor Katolíckej univerzity.
TK KBS informoval Radoslav Babjarčík.
 
Príspevok Farnosť Hniezdne slávila odpustovú slávnosť a významné jubileum svojho kostolníka zobrazený najskôr Hlavné správy.