Bratislava 12. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Farmári z južného Slovenska, ktorí pre minuloročné sucho vykázali stratu 19,3 mil. eur vítajú záujem podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej o analýzu ich strát. 

Na snímke predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová

Tieto straty sú pre postihnutých poľnohospodárov likvidačné. Komora farmárov preto oceňuje záujem podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva o analýzu strát a dopadov, ktorá je, ako ministerka uviedla v sobotných Správach RTVS, potrebná ,,Aby sme vedeli s konkrétnou analýzou a s konkrétnymi dopadmi ísť za ministrom financií.”
,,Farmári vopred ďakujú za každú pomoc,” uvádza Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS). Poľnohospodári na Ministerstvo pôdohospodárstva zaslali analýzu dopadov, ktorej autorom je Agrárna komora Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už v novembri 2017. Do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodajú všetky materiály znova, ešte tento týždeň.
Straty sa týkajú 98 poľnohospodárskych subjektov s 2500 zamestnancami. ,,Títo farmári sú v zložitej situácii. Majú obrovský výpadok príjmov, ale vzniká im povinnosť platby odvodov do sociálnej, zdravotnej poisťovne, dane a nájomné  za pozemky. Okrem toho majú samozrejme záväzky voči dodávateľom chémie, hnojív a osív. Výnos z pestovania bol priemere na úrovni 40%. Pšenice sa zvyčajne rodí v 5,5 tony. Tento rok sa urodili iba 2 tony. Úroda repky klesla na tretinu. Kukurica na polovicu, pri závlahách.  Extrémne sucho v tejto oblasti, za dané obdobie, potvrdila aj odborná štúdia meteorológov a klimatológov. Na väčšine územia Podunajskej nížiny a Trnavskej tabule zaevidovali výnimočné sucho a na Záhorí až extrémne sucho,” dopĺňa Helena Patasiova, AKS.
Napokon už na začiatku jari 2017 konštatovala správa SHMÚ, že z dlhodobého hľadiska sa deficit zrážok najdlhšie kumuluje na Podunajskej nížine, čo môže spôsobiť problémy v poľnohospodárstve na začiatku vegetačného obdobia. Tento problém nezasiahol iba Slovensko. Česká vláda vyhradila na pomoc farmárom postihnutým suchom 2 mld. CZK, takmer 77 mil. Eur, ale aj v ostatných krajinách EÚ eliminovali  farmárom výpadky príjmov. (GR, I, H, Fr)
Farmári volajú po systémovom riešení rizikového fondu. Avšak o tomto úmysle počúvajú už osem rokov. Napokon pani ministerka v spomínanej reportáži sama uznala, že ,,Dohodnúť sa s poisťovňami o nepoistiteľnom riziku je veľmi náročný proces.”
Farmári z Južného Slovenska by chceli vláde Slovenskej republiky pripomenúť, že oni nepoberajú dotácie na letiská. A kone nemajú na kapote, ale v stajni. Žiaľ nástroje na eliminovanie škôd spôsobených klimatickými zmenami buď neexistujú, alebo nefungujú. Preto ak vláde SR nie je ľahostajný osud skutočných farmárov, veríme, že ich podporí. Samospráva farmárov upozorňuje na alarmujúci stav už od júla 2017.
 
Tabuľka

Postihnuté okresy Počet poľn.subj. Počet zamestn. Mzdové odvody (€) Daň z nehnuteľnosti (€) výpadok  príjmu (€)
Bratislava 18 425 2 304 979,00 820 525,00 3 941 164,00
Dun. Streda 24 434 1 427 775,19 743 465,54 4 148 754,20
Galanta 25 569 2,010.069,72 1 403 981,34 3 722 742,52
Senica 8 417 3 619 901,52 385 711,07 1 795 076,00
Trnava 21 509 2 493 800,49 626 219,03 5 728 200,97
Spolu 96 2399 10 031 536,20 4 016 601,98 19 614 541,69

 
Redakciu informovali z Agrárnej komory Slovenska.
 
Príspevok Farmári z južného Slovenska vítajú záujem ministerky Matečnej o analýzu ich strát zobrazený najskôr Hlavné správy.