Bratislava 2. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)
 
Takúto sumu by mali dostať farmári na základe predloženého materiálu ministerstvom pôdohospodárstva do medzirezortného pripomienkového konania. Odškodnení by mali byť farmári so stratami na úrode nad 30 %

Ilustračné foto

Farmári poškodení suchom v roku 2017 by mali dostať od štátu ako odškodné 34 miliónov eur. Takú sumu vyčíslilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v materiáli, ktorý hodnotil vplyv sucha v minulom roku, a ktorý agrorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál ešte musí prejsť časťou legislatívneho procesu, samotný agrorezort však priznal, že peniaze na jeho naplnenie zatiaľ zabezpečené nemá a bude ich hľadať v rozpočte na rok 2019.
Financie by malo na základe požiadavky MPRV zabezpečiť Ministerstvo financií SR a budú vyčlenené farmárom, ktorí zaznamenali stratu úrody o viac ako 30 %. „Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú suchom v roku 2017 žiadame formou rozpočtového opatrenia zo zdrojov Ministerstva financií Slovenskej republiky zabezpečiť sumu 34,2 miliónov eur, ktoré by pokryli výpadok na tržbách v rastlinnej výrobe poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike v minulom roku tých poľnohospodárskych podnikov, ktoré sucho postihlo znížením úrody o viac ako 30 %,“ uviedlo MPRV v predkladanom materiáli.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR skonštatovalo, že extrémne klimatické podmienky vlani negatívne ovplyvnili hospodárenie minimálne 210 poľnohospodárskych subjektov s celkovým počtom zamestnancov 6 578. Extrémne sucho a jeho následky spôsobili výpadok na úrode v Slovenskej republike vo výške 52 miliónov eur. Agrorezort v materiáli potvrdil, že okresmi, ktoré sucho postihlo najviac, boli Trnava, kde bol výpadok na úrode vyčíslený na 7,4 milióna eur, a Dunajská Streda s výpadkom 6,5 milióna eur. „Najväčšie výpadky na úrodách boli zaznamenané pri kukurici na zrno aj na siláž, ozimnej pšenici mäkkej aj tvrdej, repke olejnej, cukrovej repe, jačmeni jarnom, zemiakoch a slnečnici, ktoré sú nosnými plodinami najmä v západoslovenskom regióne,“ ozrejmilo MPRV.
Zvýhodnené by podľa materiálu hodnotiaceho sucho v minulom roku mali byť podniky, ktoré sa s ním snažili vysporiadať so závlahovými systémami. „Vzhľadom na skutočnosť, že 44 poľnohospodárskych podnikov na elimináciu dopadov sucha v roku 2017 využilo závlahové systémy, s čím súviseli zvýšené náklady na zabezpečenie produkcie, odporúčame navýšenie percenta kompenzácie pre tieto podniky o 10 % oproti tým, ktoré závlahu nevyužili,“ uviedol v materiáli agrorezort.
Hnutie Sme rodina v reakcii na návrh odškodniť farmárov uviedlo, že víta jeho predloženie do medzirezortného pripomienkového konania ministerkou pôdohospodárstva SR Gabrielou Matečnou. “Napriek tomu, že tomuto kroku museli predchádzať prosby dotknutých farmárov a výzvy hnutia Sme rodina na tlačových konferenciách, tak ako vieme kritizovať, v tomto momente chceme pani ministerku pochváliť. Teší nás, že na naše naliehanie reaguje v tejto podobe a vláda bude rozhodovať o podpore vo výške 34 miliónov eur. Ostáva iba veriť, že pochopenie pre situáciu poľnohospodárov budú mať aj zvyšní členovia vlády,” konštatovalo hnutie Sme rodina.
 
Príspevok Farmári poškodení minuloročným suchom dostanú zrejme 34 miliónov eur zobrazený najskôr Hlavné správy.