Bratislava 27. marca 2018 (HSP/Foto:SKPR)
 
V regióne strednej a juhovýchodnej Európy bol rok 2017 z pohľadu počtu fúzií a akvizícií o čosi slabší ako predchádzajúci. Celkovo sa v regióne realizovalo 1 132 transakcií, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. Z hľadiska počtu transakcií bolo najaktívnejšou krajinou Poľsko, za ním nasledovali Česká republika a Turecko. Najatraktívnejšie odvetvie v regióne CSE z hľadiska transakcií predstavovali nehnuteľnosti. Tieto údaje vyplývajú z výsledkov rebríčka fúzií a akvizícií „M&A Barometer v regióne strednej a juhovýchodnej Európy“, ktorý vypracovala spoločnosť EY.

Ilustračné foto

 
Fúzie a akvizície v regióne strednej a juhovýchodnej Európy

V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v roku 2017 zrealizovalo 1 132 transakcií s odhadovanou celkovou veľkosťou 50,9 miliardy USD. Počet transakcií sa oproti roku 2016 znížil o 2,8 %. Najväčšou transakciou v regióne sa stala akvizícia tureckej OMV Petrol Ofisi skupinou Vitol Investment, ktorá mala hodnotu 1 441 miliárd USD.
Najatraktívnejšími sektormi podľa počtu transakcií boli nehnuteľnosti (14 %), výroba (12 %) a IT (11 %). Najväčší priemerný objem transakcie však pripadol na oblasť energetiky (146 mil. USD). Nasledovali doprava a logistika (136 mil. USD) a maloobchod a veľkoobchod (118 mil. USD).
Celkovo 47 % všetkých transakcií uskutočnili v regióne strednej a juhovýchodnej Európy domáci investori na domácich trhoch. V porovnaní s rokom 2016 to znamená pokles o 5 %. Transakcie domácich investorov boli najpopulárnejšie v Maďarsku (63 %). Investície zo zahraničia vlani tvorili na M&A trhu v regióne 40 % podiel, väčšina zahraničných investícií navyše prichádzala z krajín mimo regiónu. Najviac v regióne investovali spoločnosti zo Spojených štátov (56 transakcií), Nemecka (45) a Veľkej Británie (35). Naopak firmy z regiónu investovali na zahraničných trhoch len v 13 % prípadov.
 
Slovenská republika
V roku 2017 nastal celkový pokles hodnoty investícií na Slovensku o 47,1 %, čo predstavuje takmer 1 mld. USD. V roku 2017 sme tak boli jedinou krajinou regiónu, ktorá zaznamenala pokles namiesto nárastu.
Rok 2017 bol na Slovensku z hľadiska počtu transakcií najslabší za posledných päť rokov. Investori uskutočnili v tomto roku na Slovensku celkovo 30 transakcií, krajina zaznamenala medziročný pokles v počte transakcií o takmer 27 % a v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy sa tak Slovenská republika podľa počtu transakcií umiestnila na siedmom mieste.
„Strategické investície na Slovensku tvorili len 57 % podiel všetkých investícií, čo v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy predstavuje najnižší podiel z celkových investícií. Na druhej strane, finančné investície u nás predstavovali až 43 %. Slovenská republika tak išla opačným trendom ako krajiny regiónu, v ktorých finančné investície priemerne tvoria len 28 % zo všetkých investícií,”  komentuje EY M&A Barometer za rok 2017 Peter Demský, associate partner oddelenia transakčného poradenstva EY v Slovenskej republike, zodpovedný za fúzie a akvizície. „Vidíme, že M&A aktivity v okolitých krajinách sú živé. S vysokou pravdepodobnosťou preto očakávame, že tento trend sa v najbližšom období zobrazí aj na slovenskom trhu,“ dodáva.
Najvýznamnejší podiel na objeme transakcií mali investície domácich investorov v rámci Slovenskej republiky (60 %). Nasledovali investície smerujúce do Slovenskej republiky zo zahraničia (20 %). Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol opäť zjavný najmä u českých investorov. Rovnako sa na objeme investícií 20 % podieľali investície smerujúce do zahraničia, čo bol druhý najvyšší podiel odchádzajúcich investícií v rámci regiónu.
S poklesom počtu transakcií klesol u nás aj počet zahraničných investícií. Najviac transakcií uskutočnili spoločnosti z Českej republiky, zo Spojeného kráľovstva a z Poľska.
Najatraktívnejším odvetvím v Slovenskej republike boli v roku 2017 maloobchod a veľkoobchod.
 
Top 10 najväčších transakcií v roku 2017 v regióne strednej a juhovýchodnej Európy

  Cieľová spoločnosť Cieľová krajina Kupujúci Krajina pôvodu kupujúceho Hodnota transakcie v mil. USD
1 OMV Petrol Ofisi Turecko Vitol Investment Holandsko 1 441,0
2 Portfólio 28 maloobchodných nehnuteľností Poľsko Chariot Top Group Holandsko 1 190,0
3 EDF Polska S.A. Poľsko PGE Polska Grupa Energetyczna SA Poľsko 1 132,0
4 Zabka Polska Poľsko CVC Capital Partners, EBRD Spojené kráľovstvo 1 061,8
5 Mersin International Port Turecko IFM Investors Austrália 869,0
6 Helios Group Slovinsko Kansai Paint Co., Ltd. Japonsko 728,0
7 Portfólio 11 nákupných centier Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko CPI Property Group Česká republika 689,7
8 United Bulgarian Bank & Interlease Bulharsko KBC Group Belgicko 638,0
9 Skoda Transportation a.s Česká republika PPF Group NV Česká republika 488,5
10 Magnolia Park shopping center Poľsko Union investment Real Estate GmbH Nemecko 447,1

Zdroj: EY M&A Barometer 2017
 
Príspevok EY M&A Barometer: V roku 2017 klesla hodnota transakcií na Slovensku oproti minulému roku takmer o polovicu zobrazený najskôr Hlavné správy.