Moskva 10. augusta 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mary Altaffer)
 

O kľúčových faktoroch nevyhnutných pre hladké fungovanie súčasného západného ekonomického modelu Sputnik hovoril s profesorom, členom Ruskej akadémie vied a predsedom Ruskej ekonomickej spoločnosti Šarapova Valentinom Jurjevičom Katasonovom.

Ilustračné foto

Vy ste v jednom z vašich vystúpení vyhlásili, že hlavným motorom dnešnej ekonomiky a najväčším zdrojom jej energie je blbec (hlupák). Čo ste tým mysleli?
Dnešná ekonomika zo svojej podstaty nie je tvorivá činnosť. Dnešná ekonomika je činnosť smerujúca na prerozdeľovaní. Preto tiež je trh jedným z kľúčových pojmov. Tržná ekonomika. Sama o sebe tržná ekonomika je absurd, pretože ekonomika v preklade z gréčtiny znamená „budovanie domu”, a trh znamená prerozdeľovanie.
V skutočnosti sa dnes, obrazne povedané, pod krytím trhovej činnosti odohráva rozoberanie onoho pomyselného domu na jednotlivé tehly a predaj týchto tehál s čo možno najväčšou výhodou pre tých, ktorí ten dom rozoberajú.
Navyše, dnes trh neexistuje ani trh s tovarom. Trh dnes existuje ako finančný trh. Na finančnom trhu existujú takzvaní market makeri (market — trh; maker — tvorica), ktorí vytvárajú trhové prostredie. Popri nich existujú tisíce a milióny jednoduchých nezasvetených účastníkov trhu, ktorí tam začínajú hrať hazardné hry a v dôsledku toho garantovane prehrávajú.
Pre to, aby bolo možné zatiahnuť do tejto hazardnej hry tisíce a milióny ľudí, je potrebné ich zmeniť na blbcov (hlupákov). Továrňou s pásovou výrobou týchto blbcov je dnešný systém vzdelávania. Obzvlášť sa to týka ekonomického vzdelania. Stovky tisíc mladých ľudí ročne získava v tomto systéme diplomy o absolvovaní ekonomického vzdelania. Pracovať s nimi — pre to je už príliš neskoro. Oni sú už naladení na tento systém a začínajú hrať tie hazardné hry, ktoré oni sami nechápu. Skôr či neskôr sa stávajú prehrávajúcimi, to je úplne očividná vec. Preto sú to hlupáci.
V skutočnosti ale sú blbci potrební nielen pre to, aby s nimi bolo možné manipulovať a klamať. Blbci sú potrební k tomu, aby ich bolo možné zahnať do elektronického bankového koncentračného tábora. Vy sami iste chápete, že skutočná moc dnes leží v rukách „vládcov peňazí”. Vládcovia peňazí sa dnes chcú stať vládcami sveta. Aby mohli vládnuť ostatným ľuďom, a to je pravda, ktorá je už známa veľmi dlho, je potrebné všetkých ostatných zmeniť na blbcov. Z toho dôvodu je vzdelávací systém na svete dnes, až na veľmi vzácne výnimky, systémom na vytváranie z ľudí tupcov, aby bolo možné je efektívne riadiť a vládnuť im.
 
Vidíte dnes niekde na svete ekonomickú školu či miesto, ktoré by poskytovalo ľuďom životaschopné ekonomické vzdelanie?
Nie. Tu môže ísť iba o samostatné samovzdelávanie. Vládcovia peňazí investujú svoje  peniaze a svoje reálne aktíva po prvé do politiky, po druhé do masových médií a po tretie do systému vzdelávania — do tej pásovej výroby blbcov. Masové média pracujú na ten istý cieľ. Politici tiež. Ide o systém, ktorý dnes má globálny rozmer.
Ja som ekonomické vzdelanie dostal ešte za dôb Sovietskeho zväzu. Rozhodne nebolo ideálne. S mnohým tam nie je možné súhlasiť. Bolo ideologizované — to komunisti nikdy ani neskrývali. Terajší vládcovia mozgov ale hovoria, že v dnešnom prípade ide o objektívnu ekonomickú vedu. V skutočnosti to žiadna objektívna veda nie je, je to ideológia. Drsná ideológia bez pardonu. Je možné ju dokonca označiť za akési superiracionálne náboženstvo.
Iba individuálne samostatné vzdelávanie a rozhovory, povedzme, so staršími múdrymi druhmi, ktorí metódou pokusu a omylu došli do chápania toho, ako je skutočne tento svet postavený, môže poskytnúť náležitý obraz sveta.
 
Toto ste mal na mysli, keď ste v jednom z vašich videí Ruskej ekonomickej spoločnosti Šarapova hovoril, že v minulosti ste sa snažil získať vysoké akademické tituly, ale dnes ste pripravený sa všetkých vzdať a vrátiť ich. Je to z toho dôvodu, že ste došiel k záveru, že v skutočnosti akademické hodnosti nemajú žiadnu váhu?
Áno. Akademické hodnosti sú samozrejme úplná fikcia.
Mimochodom, keď už ste sa dotkli tejto témy, tak vás bude pravdepodobne zaujímať, odkiaľ sa vôbec vzal inštitút doktora vied, a teda i doktora ekonomických vied. Ide o to, že, ako iste viete, starí Židia mali Tóru — Päť kníh Mojžišových, Zákony a Proroky, ako hovoril Ježíš Kristus. A niekedy po babylonskom zajatí sa v židovskom národe objavili takzvaní farizeji a knihári, ktorí začali vymýšľať svoje fantázie. Nakoniec bol z týchto fantázií vytvorený Talmud. A kto písal Talmud? Talmud písali mudrcovia vo svojich akadémiách, pričom najmúdrejší z nich mali hodnosť doktora. Oni boli doktori. Odtiaľ to pochádza. To vám ale na univerzite nikto nepovie.
 
Príspevok Expert: Kľúčovým faktorom a motorom modernej západnej ekonomiky sú blbci zobrazený najskôr Hlavné správy.