Dohodu o tom, že vymenúvanie biskupov pre Čínu bude odteraz schvaľovať štát namiesto pápeža, miestna podzemná cirkev pred jej podpisom silne kritizovala. Čínsky kardinál Zen v posledných mesiacoch vyvíjal veľké úsilie, aby presvedčil Vatikán nepodpísať navrhovanú dohodu, ktorá by predstavovala záväzok Vatikánu zbaviť exkomunikácie biskupov komunistickej cirkvi v Číne a nahradiť nimi biskupov podzemnej cirkvi. Takúto dohodu kardinál nazval „zlou“ a „hanebnou kapituláciou.“ Informuje portál Svetlo Sveta

Čínska žena ukazuje leták s fotografiou duchovného Kua Ťin-cchaja po jeho vysvätení za biskupa v meste Čcheng-te v provincii Che-pej na severovýchode Číny 20. novembra 2010. Čínska katolícka cirkev, podporovaná vládou v Pekingu, vysvätila vtedy nového biskupa v provincii Che-pej napriek vtedajšiemu nesúhlasu pápeža Benedikta XVI. a varovaniam čelných predstaviteľov Vatikánu, že takýto krok je “nezákonný” a “hanebný”.

Ešte v januári sa vyjadril, že ak Vatikán bude súhlasiť, aby verných, prenasledovaných biskupov podzemnej cirkvi, nahradili Benediktom XVI. exkomunikovaní biskupi komunistickej Patriotickej Cirkvi, ktorá bola založená v roku 1958 komunistickou stranou, bude to dôkaz, že „Vatikán ide zradiť Katolícku cirkev v Číne.“ Kardinál Zen protestoval aj proti spôsobu, akým sa viedli rokovania o dohode, kedy ani on ako kardinál nemá informácie o miere ústupkov. Kardinál Zen za novú dohodu neviní pápeža, ktorý je „optimistický a plný lásky“, ale jeho poradcov, ktorí ho „slabo informovali“ a „manipulovali.“Čínska vláda v minulosti akýkoľvek podpis dohody s Vatikánom podmienila dvoma požiadavkami. Prvá, aby Vatikán uznal všetkých biskupov, ktorých vysvätila komunistická strana pomocou patriotickej cirkvi a stiahla ich exkomunikáciu. Druhá, aby eliminovala podzemnú cirkev a jej biskupov. Vatikán naproti tomu žiadal, aby komunistickí biskupi sľúbili poslušnosť popri komunistickej strane aj pápežovi. V krajine podľa odhadov žije 12 miliónov veriacich.Od roku 1958 Katolícka cirkev fungovala v „katakombách,“ kňazi a veriaci boli prenasledovaní, mučení a zabíjaní. Podzemná cirkev priniesla veľké obety za vernosť pápežovi. Kardinál Zen sa pred podpisom dohody vyjadril, že po podpise ju bude akceptovať, aj keď takémuto kroku „nebude rozumieť“ a pred jej podpisom urobí všetko preto, aby k nemu neprišlo.Podľa pozorovateľov sa komunistickej strane nikdy nepodarilo dogmaticky Patriotickú cirkev podstatnejšie vzdialiť od magistéria cirkvi a to vďaka radovým veriacim. Za pontifikátu Jána Pavla II boli biskupi, ktorí rešpektovali magistérium Katolíckej cirkvi, uznaní.  Hlavným problémom zostala prax vysviacky biskupov bez súhlasu Vatikánu, čím sa Patriotická Cirkev dostávala pravidelne do schizmy voči pápežovi, podobne ako Bratstvo Pia X.Tomáš Dominik

Príspevok Exkomunikovaní biskupi komunistickej cirkvi idú na čelo Cirkvi v Číne. Miestny kardinál hovorí o zrade zobrazený najskôr Hlavné správy.