Bratislava 21. augusta 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)
 
To znamená, či existuje taký čarodejný „vzorec“, z ktorého možno „vyčarovať“ celý kozmos. Pod pojmom „kozmický vzorec“ rozmumieme teóriu, ktorá by v sebe zahrňovala a vysvetľovala všetky fenomény a procesy, ktoré sa v kozme odohrávajú.

Ilustračné foto

Albert Einstein hľadal tiež tento vzorec
Už Albert Einstein venoval veľa rokov svojho života na to, aby ju vypracoval. Nepodarilo sa mu to. Nebol ale ani prvý a ani posledný fyzik, ktorý sa o to pokúšal. V časoch Einsteina však fakticky nebolo možné tento univerzálny „vzorec“ objaviť. Vtedy ešte neboli k tomu vedecky vhodné podmienky a možnosti. To génius Einstein ignoroval alebo si neuvedomoval.
Dnes má v tomto smere veda oveľa lepšie možnosti. Napriek tomu je niekoľko fyzikov a matematikov, ktorí sú presvedčení, že objaviť ho nebude nikdy možné. Sú to predovšetkým tí vedci, ktorí veria na osobného boha. Podľa nich túto „božskú formulku“ pozná len boh a si ju žiarlivo stráži len pre seba.
 
„Kozmicky vzorec“ stvorenia všetkého toho, čo vo svete pre nás viditeľnom, i vo svete pre nás neviditeľnom existuje, musí obsiahnuť a vysvetliť všetky častice, z ktorých pozostáva hmota a súčasne aj všetky sily, ktoré medzi nimi pôsobia
V podstate ide o objavenie akejsi praenergie a či prasily, ktorá ešte pred začiatkom času vytryskla a vybuchla z niečoho, čo bolo „ničím“, lebo ešte neexistoval žiadny pozorovateľ.
Z nej povstal čas, priestor a ďalšie sily. Hneď v tom momente však aj prestala existovať, lebo sa „stratila“ v tom, čo z nej povstalo – vzniklo. Na počiatku časov bolo teda len JEDNO a nič iné neexistovalo. Potom sa toto JEDNO premenilo na MNOHÉ.
 
Začala sa evolúcia a éra dualít
Písal som o tom podrobnejšie filozofickou rečou v mojej knihe (ešte na Slovensku vydanej):
KOZMOS, DUCH a VEDOMIE
Prvotné ABSOLÚTNO teda pôsobením „kozmického vzorca“ vytvorilo relativity, duality, vzťahy a časopriestor. Tiež to môžeme vyjadriť tak, že pôvodná SYMETRIA sa zlomila a premenila sa na množstvo ASYMETRIÍ.
Len tieto asymetrie umožnili rozbehnutie evolúcie nášho kozmu. Existuje však aj mnoho takých kozmov, kde evolúcia veľmi skoro „zamrzla“ a ostali navždy len v tom istom stave, napríklad ako vodíkový kozmos.
V súčasnosti existuje jedna teória, ktorá je už veľmi blízko k tomu, aby sa stala hľadaným „kozmickým vzorcom“.
 
Táto teória sa volá štandardný model
V kozme existujú len štyri fundamentálne druhy síl, ktoré sú dodávateľmi energie pre všetko čo sa deje a sa odohráva v jeho makroskopickej a jeho mikroskopickej úrovni.
sila silnej interakcie
sila slabej interakcie
sila elektromagnetická
sila gravitačná
 
Prvé dve sily pôsobia len v mikroskopickej úrovni – medzi časticami atómov. Čo je sila elektromagnetická a gravitačná nemusím vysvetľovať – to je z jednoduchej školskej fyziky známe každému.
Preto len lapidárny príklad:
Elektromagnetizmus umožňuje napríklad prácu transformátora. A dve telesá, ako napríklad Zem a Mesiac, sa vďaka gravitácii navzájom priťahujú.
Neúplný „kozmický vzorec“ štandardného modelu dokáže zahrnúť len tri z uvedených štyroch síl a síce prvé tri. Sila gravitačná ostáva mimo neho.
Som ale presvedčený, že jedného dňa sa fyzikom podarí teóriu štandardného modelu prepracovať tak, že v ňom budú obsiahnuté všetky štyri sily. A určite to bude vo forme veľmi komplexnej a zložitej matematickej teórie, ktorá bude zrozumiteľná len tomu, kto bude mať naozaj veľmi obsiahle poznatky z matematiky a fyziky.
A tento model bude až potom perfektným „vzorcom kozmu“, keď dokáže vysvetliť aj tajomstvo tmavej hmoty.
 
Roman Bednár
 
Príspevok Existuje “kozmický vzorec”, ktorý je “otcom” celého diania v kozme a všetkého, čo v ňom je? zobrazený najskôr Hlavné správy.