Prešov 17. decembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Jezuiti)
 
Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka nasledovné termíny duchovných cvičení v mesiaci január a február 2019

Na snímke dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove

 
TERMÍNY (téma, exercitátor):
7.-10.1. S Bohom možno vždy začať Ľubomír Pilarčík SJ
14.-22. 1. DC individuálne (1. týždeň DC) Viliam Karľa SJ
14.-20/22.1. Láska dáva životu zmysel Jozef Šuppa SJ
17.-20.1. Lekára nepotrebujú zdraví Ján Majerčák SJ
21.-24.1. Ako posilniť život v manželstve a v rodine Ľubomír Pilarčík SJ
28.1.-3.2. Božie kráľovstvo sa priblížilo Branislav Beniač SJ
31.1.-3.2. Život je všetko, čo máš Jozef Šuppa SJ
12.-14.2. Centrum pre štúdium biblického sveta,
Duchovná obnova pre kňazov Peter Dubovský SJ
21.-24.2. Nové Božie cesty pre rozvedených, alebo
v nových zväzkoch Jaroslav Rindoš SJ
25.2.-3.3. O Bohu svedčiť svojím životom Ján Majerčák SJ
25.2.-5.3. Zem, na ktorej stojíš, je svätá (DC individuálne) Branislav Beniač SJ
28.2.-3.3. Prvé tri Božie prikázania – duchovná obnova Jozef Šuppa SJ
Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť – písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (051 7460 511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00; e-mailom: domsj.po@gmail.com. Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt. Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16.00 hod., ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu. Poplatok za ubytovanie a stravu na jeden deň je 20 €, informoval za exercičný dom v Prešove Jozef Šuppa SJ.
Príspevok Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly ponúka duchovné cvičenia zobrazený najskôr Hlavné správy.