Slovensko 12. apríla 2017 (HSP/Foto: FB)

Ministerstvo financií SR dalo uplynulé dni do medzirezortného pripomienkového konania Národný program reforiem SR 2017, ktorý okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov. Občianske združenie Ženy ženám namieta voči niektorých častiam, a preto iniciovalo Petíciu, v ktorej sa uvádzajú zásadné pripomienky k programu reforiem.

Na snímke profesorka Eva Grey

Hlavné signatárky Renáta Ocilková (matka troch detí), Katarína Hulmanová (matka piatich detí), Mia Lukačová (matka štyroch detí) a Eva Grey (matka štyroch detí) v petícii odmietajú túto politiku a žiadajú podporu materstva. Zároveň žiadajú uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne.

V danej problematike sme oslovili jednu z hlavných signatárok, Prof. MUDr. Evu Grey, PhD., ktorá nám zodpovedala nasledujúce otázky:

 

Aké zmeny žiada od Ministerstva financií SR petícia, v ktorej ste jednou zo štyroch hlavných signatárok?

Nesúhlasíme s návrhom Národného plánu reforiem SR 2017 z dielne Ministerstva financií, ktorý chce podporovať zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (jasle), aby mamičky týchto maličkých detí mohli ísť čím skôr do práce.

Sme presvedčení, že štát by mal oceniť a podporovať mamy, ktoré s deťmi ostávajú doma a venujú sa im, a to zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Financie, ktorými návrh Národného plánu reforiem chce podporiť zariadenia starostlivosti pre deti do 3 rokov, treba využiť na výstavbu materských škôl pre deti staršie ako 3-ročné.


Prečo podľa vás ministerstvo financií v čase demografickej krízy uprednostňuje inštitucionalizáciu detí pred podporou materstva?

Prieči sa to zdravému rozumu, veď časť ľudí, ktorí by chceli pracovať, si na Slovensku nevie prácu nájsť a odchádzajú za ňou do zahraničia.  Prečo teda potrebujú nasilu zvyšovať zamestnanosť žien?

Myslím si, že ide o rodovo ideologické chápanie rovnoprávnosti mužov a žien, ktoré predpokladá, že ženy chcú vo všetkom byť rovnaké ako muži a skoro po pôrode sa chcú vrátiť do zamestnania.

Aké dôsledky  môže mať na dieťa jeho inštitucionalizácia pre tretím rokom veku?

Dnes vieme, že dieťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj bezpečnú vzťahovú väzbu.  Potrebuje mať istotu, že osoba, s ktorou túto väzbu má (matka) je mu stále nablízku.

Malé dieťa žije v prítomnosti.  Ak je v zariadení, nechápe, že mama ho opustila len dočasne a vráti sa.  Tieto deti prežívajú stres, ktorý sa môže prejaviť na ich zdravotnom stave.

Dieťa, ktoré je od malého veku dlhodobo v inštitucionálnej starostlivosti, si pevnú vzťahovú väzbu vôbec nemusí vytvoriť, čo predstavuje riziko, že si ani neskôr v svojom živote nebude schopné vytvoriť pevný citový vzťah k ďalším ľuďom.

Podľa našich platných zákonov ani deti, o ktoré sa rodičia nestarajú, nemôžu byť umiestnené v detskom domove v skupine, ale iba v profesionálnej rodine, aby si dokázali vzťahovú väzbu vytvoriť.

Je všeobecne známe, že v štátnych materských školách je nedostatočná kapacita pre deti do troch rokov. Ako sú na tom cirkevné materské školy, majú dostatočnú kapacitu? Pomáha štát finančne aj cirkevným materských školám, aby došlo k zvýšeniu kapacity v týchto zariadeniach?

Miesta v materských školách pre deti staršie ako 3-ročné chýbajú, a to najmä vo veľkých mestách.  O cirkevné materské školy je veľký záujem zo strany rodičov, ktorý nedokážu pokryť.  V niektorých by sa aj dali zvýšiť kapacity pre deti, ale väčšina dotačných programov cirkevné škôlky nepodporuje.  Samosprávy síce prispievajú na platy a prevádzkové náklady aj cirkevným škôlkam, ale nie na rekonštrukcie (výmena okien, hygienických zariadení a pod.) Sme presvedčení, že cirkevné materské školy si zaslúžia rovnakú podporu a financovanie ako obcou zriadené materské školy.

Viac informácií o samotnej petícií nájdete na portáli Podpíšme.sk, kde zároveň môžete vyjadriť svoju podporu ženám – matkám.