Brusel 10. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Alik Keplicz)
 
Európska komisia (EK) vyzvala v piatok všetky zainteresované strany, aby predložili návrhy projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Celkovo sa z rozpočtu EÚ vyčlenilo 44 miliónov eur na vybrané projekty, ktoré sú otvorené všetkým mladým ľuďom nielen v EÚ, ale aj mimo nej

Na snímke komisár Európskej únie Günther Oettinger

Komisia spresnila, že ide o prvú zo série výziev, ktoré umožnia, aby sa do konca roka 2020 do zboru zapojilo aspoň 100.000 mladých ľudí.
Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger zdôraznil, že v rámci novej výzvy exekutíva EÚ napĺňa svoj záväzok ponúknuť viac príležitostí mladým ľuďom, aby sa mohli zapojiť do činností v oblasti solidarity. “Európsky zbor solidarity predstavuje najlepší rámec pre mladých ľudí, aby sa učili, vymieňali si skúsenosti a prispeli svojou energiou v záujme spoločného dobra,” opísal situáciu.
Európsky zbor solidarity podľa stanoviska EK pomáha mladým ľuďom pri profesionálnom rozvoji a integrácii do trhu práce a je výbornou príležitosťou pre mladých, aby si rozvíjali schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov a získavali nové poznatky.
Do výzvy, ktorá bola zverejnená v piatok, možno prihlásiť širší rozsah projektov než kedykoľvek predtým: popri dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činnostiach, stážach a pracovných miestach v oblasti solidarity budú oprávnené aj ďalšie projekty. Organizácie budú môcť tímom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov). O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom v iných ako členských štátoch EÚ. Mladí ľudia, ktorí sú zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, si budú môcť vytvárať skupiny najmenej piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity pod vlastným vedením.
Určité projekty Európskeho zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, Macedónska, ale aj z iných partnerských krajín.
Lehota na podávanie návrhov je 16. október 2018 s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas prihlásiť sa do 18. februára 2019.
 
Príspevok Európsky zbor solidarity: EÚ otvára novú výzvu na predkladanie projektov zobrazený najskôr Hlavné správy.