Nitra 24. septembra 2018 (HSP/Foto:MP-Soft)
 
26. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018 prebehne už 26. a 27. 9. 2018 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M4. Veľtrh sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, primátora mesta Nitry, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a rektorky Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre.

Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus

Veľtrh bude slávnostne otvorený 26. septembra 2018 o 9:00 v pavilóne M4. Osobnú účasť na slávnostnom otvorení potvrdili:
Prorektorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Poverený prorektor pro vzdelávaciu činnosť a ECTS Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitredoc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Primátor mesta Nitry Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Vedúci kancelárie predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraje Ing. Helena Psotová
Chargé d´Affaires a.i. Veľvyslanectva České republiky JUDr. Pavel Sladký, PhD.
Riaditeľ spoločnosti Agrokomplex národné výstavisko Ing. Branislav Borsuk
 
Slávnostného otvorenia sa ďalej zúčastnia predstavitelia vystavujúcich univerzít a vysokých škôl aj ďalší významní hostia
Tohto ročníka veľtrhu sa zúčastní rekordných 270 vystavujúcich subjektov a veľtrh prebehne na doteraz najväčšej výstavnej ploche 673 m2 Veľtrh tento rok návštevníkom ponúkne aj rekordných 39 zaujímavých prednášok.
Veľtrh Gaudeamus v Nitre je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III. i IV. ročníkov stredných škôl všetkých zameraní aj ich pedagógom a výchovným poradcom. Návšteva študentov III. ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu maturitných predmetov a ďalšie štúdium po maturite.
Návštevníkom sa predstaví 270 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 5 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska, Nemecka, Singapuru a Švajčiarska.
Pre odborných návštevníkov je v tomto roku pripravený nový sprievodný program s názvom “Pedagogické centrum”. V pedagogickom centre bude oba dva dni veľtrhu prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovné poradcu a pedagógov stredných škôl.
Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu k návšteve veľtrhu využiť voľné vstupenky, ktoré dostane každý pedagóg po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk.
Redakciu informoval Pavel Mikula, manažér Európskeho veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus, MP-Soft, a.s.
 
Príspevok Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018 zobrazený najskôr Hlavné správy.