Nitra 25. septembra 2017 (HSP/Foto:MP-Soft)

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2017 prebehne už 27. a 28. 9. 2017 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne G. Veľtrh sa koná pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, Veľvyslankyne Českej Republiky na Slovensku, Primátora mesta Nitry, Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rektora Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre.
Gaudeamus Nitra

Veľtrh bude slávnostne otvorený 27. septembra 2017 o 9:00 v pavilóne G. Osobnú účasť na slávnostnom otvorení potvrdili:
• Veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku, Ing. Livia Klausová, CSc.
• Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
• Rektor Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitre, Dr.hc prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.

Slávnostného otvorenia sa ďalej zúčastnia predstavitelia vystavujúcich univerzít a vysokých škôl aj ďalší významní hostia.
Veľtrh Gaudeamus v Nitre je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III. i IV. ročníkov stredných škôl všetkých zameraní aj ich pedagógom a výchovným poradcom. Návšteva študentov III. ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu maturitných predmetov a ďalšie štúdium po maturite.
Návštevníkom sa predstaví 260 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 5 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska, Francúzska, Nemecka, Nórska a Švajčiarska.
Pre odborných návštevníkov je pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách a špeciálny Informačný systém pre pedagógov a výchovné poradcu. Systém aktuálne obsahuje vyše 650 vzdelávacích inštitúcií a 10 000 študijných programov.
Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu k návšteve veľtrhu využiť voľné vstupenky, ktoré dostane každý pedagóg po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk.

Veľtrh Gaudeamus v Nitre sa koná v tomto roku už po piatej a bude na ňom dosiahne štyroch rekordov:
V porovnaní s prvým ročníkom v roku 2013 sa počet vystavovateľov zvýšil o 107 a v tomto roku je najvyššia.
• Na veľtrhu bude v tomto roku zastúpené rekordných 126 univerzít, čo je nárast o 91 proti prvému ročníku.
• Počet ponúkaných študijných programov v tomto roku prekročil 5 000 a proti prvému ročníku je dvojnásobný.
• V tomto roku na veľtrh prídu univerzity z rekordného počtu 11 krajín, čo je nárast o 6 oproti roku 2013. ”
Redakciu informoval Pavel Mikula z Veletrhy pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus.