Bratislava 20. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Alexandra Moštková)

Pri cestovaní do zahraničia netreba zabúdať na možnosť, že človek bude potrebovať ambulantnú či nemocničnú starostlivosť. V rámci štátov Európskej únie a niekoľkých ďalších možno využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý poistencovi vydá jeho zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa však odporúča pripoistiť sa aj komerčne, keďže európsky preukaz nemusí pokryť všetky prípadné náklady.
Ilustračné foto

“V inom členskom štáte EÚ máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok, ktoré sú platné v danom štáte,” vysvetľuje Ivan Strnisko z Union zdravotnej poisťovne. Európsky preukaz platí okrem štátov EÚ aj na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku. “V Srbsku a v Macedónsku zabezpečí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,” doplnila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.
Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, teda majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Treba tiež pamätať aj na to, že v každom štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec zaplatiť sám. “V porovnaní s výškou spoluúčasti na Slovensku môže byť aj podstatne vyššia. To znamená, že ak za dané vyšetrenie, napríklad v Belgicku dopláca Belgičan desať eur, bude za toto isté vyšetrenie doplácať Slovák v Belgicku taktiež desať eur. Sú krajiny, kde si domáci poistenci doplácajú za nejaké ošetrenie 100 eur, inde zase 50 eur,” priblížila Vasilenková.
Upozornila, že pokiaľ si človek zabudne európsky preukaz na Slovensku a vyhľadá ošetrenie v zahraničí, bude musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť v hotovosti. “Keby išlo o hospitalizáciu, tu je čas na zaslanie preukazu poštou zo strany rodinného príslušníka.
Preukaz odfotený v mobile môže, ale aj nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti akceptovať. Pokiaľ vás ošetrí nezmluvný poskytovateľ, môže vám zdravotná poisťovňa preplatiť potrebné vyšetrenie do výšky nákladov v Slovenskej republike,” zhrnula Vasilenková. Poistenec musí o refundáciu požiadať, rovnako doložiť potrebné doklady.
Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia zdravotného aj komerčného poistenia, keďže každé má pre poistenca iné výhody. Napríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR, je hradený z komerčného poistenia, rovnako aj spoluúčasť pacienta. Týka sa to napríklad aj služieb tlmočníka.
V prípade potreby zdravotnej starostlivosti môže pomôcť bezplatná mobilná aplikácia EÚ European Health Insurance Card. Možno v nej nájsť informácie aj v slovenčine pre všetky krajiny EÚ týkajúce sa liečby, krytia a nákladov, úhrad aj spoluúčasti pacienta. Má funkciu – Find Local Hospitals, čiže nájdi lokálne nemocnice. Poskytne adresu, telefónne číslo aj mapu, kde sa zariadenie nachádza.