Štrasburg 18. februára 2019 (HSP/Foto: TASR/AP-Jean Pierre Badias)
 
Európsky parlament (EP) pokračuje vo svojej podpore liberálnych politík a LGBTI. V najnovšom stanovisku odporúča podporiť intersexuálne osoby a apeluje na Európsku komisiu ako aj výbor pre spravodlivosť a výbor pre vzdelávanie, mládež a šport, aby takúto politiku dopomohli uplatniť v praxi

Na snímke poslanci Európskeho parlamentu

Intersexuáli sú osoby so zmiešanými pohlavnými orgánmi. Ich vnútorné alebo vonkajšie pohlavné orgány sú odlišné od typicky mužských alebo ženských. Takýto jedinci môže mať navonok pohlavné orgány jedného pohlavia, avšak ich vnútorné orgány či žľazy môžu byť pohlavia opačného.
“Intersexuáli sú v Európskej únii vystavení mnohým prejavom násilia a diskriminácii a takéto porušovanie ľudských práv je pre širokú verejnosť a tvorcov politík vo všeobecnosti stále neznáme,” uvádza EÚ.
Parlament prijal rezolúciu, ktorá hovorí, že EP “rozhodne odsudzuje ošetrenia a chirurgické zákroky zamerané na normalizáciu pohlavia,” uvádza sa na internetovej stránke parlamentu.
EP na druhej strane víta zákony, ktoré zakazujú takéto chirurgické zákroky, ako napríklad na Malte a v Portugalsku, a nabáda ostatné členské štáty, aby čo najskôr prijali podobné právne predpisy.
Európsky parlament je za to, aby bola táto diagnóza obmedzená alebo vyradená z oficiálnej klasifikácie chorôb.
Parlament “víta hoci len čiastočnú depatologizáciu transrodových identít v 11. revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICD-11). Konštatuje však, že v kategórii porucha pohlavnej identity v detstve sa patologizuje správanie detí, ktoré nezodpovedá normám správania daného pohlavia v tomto veku, vyzýva preto členské štáty, aby sa usilovali o odstránenie tejto kategórie z ICD-11 a aby budúcu revíziu ICD a svoje vnútroštátne zdravotné systémy uviedli do súladu.”
V texte sa tiež píše, že EP zdôrazňuje, že intersexuálnym deťom a intersexuálnym osobám so zdravotným postihnutím, ako aj ich rodičom alebo opatrovníkom je potrebné poskytnúť primerané poradenstvo a podporu a v plnej miere ich informovať o dôsledkoch ošetrení zameraných na normalizáciu pohlavia.
“Chirurgické zákroky a lekárske ošetrenia sa vykonávajú na intersexuálnych deťoch bez ich predchádzajúceho osobného, úplného a informovaného súhlasu; keďže mrzačenie pohlavných orgánov intersexuálov môže mať celoživotné následky, ako sú psychická trauma a telesné poruchy.
Uvádza sa tiež, že v prípade intersexuálnych detí sa vo vysokej miere využívajú chirurgické zákroky a lekárske ošetrenia, pričom vo väčšine prípadov nie sú tieto zákroky a ošetrenia z lekárskeho hľadiska potrebné; keďže zákroky v rámci plastickej chirurgie a urgentné operácie môžu byť ponúknuté v rámci balíka, čo rodičom a intersexuálnym osobám bráni v tom, aby mali úplné informácie o dosahu každej jednej operácie.
EP vyjadruje poľutovanie nad tým, že pohlavné znaky nie sú uznané ako jeden z dôvodov diskriminácie v EÚ, a preto zdôrazňuje význam tohto kritéria v záujme zabezpečenia prístupu intersexuálnych osôb k spravodlivosti.
Parlament tiež vyzýva EK, aby v súvislosti s právami intersexuálnych osôb zaujala “holistický prístup založený na právach”a aby lepšie koordinovala činnosť výborov pre spravodlivosť a spotrebiteľov, pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru a pre zdravie s cieľom zabezpečiť konzistentné politiky a programy, ktoré budú podporovať intersexuálov, vrátane odbornej prípravy štátnych úradníkov a zdravotníckeho personálu.
Vyzýva Komisiu, aby posilnila intersexuálny rozmer vo svojom viacročnom zozname akcií pre LGBTI osoby v súčasnom období a aby sa už začala pripravovať na obnovenie tejto stratégie na ďalšie viacročné obdobie (2019 – 2024)”.
 
 
Príspevok Európsky parlament žiada o vyradenie intersexuálov zo zoznamu diagnóz zobrazený najskôr Hlavné správy.