Luxemburg 22. mája 2018 (HSP/bb/Foto: TASR/AP- Darko Vojinovic)
 
Európsky dvor audítorov vo svojom dokumente odhaduje, že 18% legálnych obyvateľov v Európskej únii, čiže viac ako 90 miliónov osôb, je prvá alebo druhá generácia migrantov

Ilustračné foto

Z toho približne len 4% obyvateľov (21 miliónov) boli legálnymi prisťahovalcami prvej generácie z krajín mimo EÚ. Nárast na 18% s pripočítaním migrantov druhej generácie teda poukazuje na zvýšený počet.
V informačnom dokumente sa tiež uvádza, že Európska únia čelí významným “výzvam” kvôli alarmujúcemu nárastu počtu migrantov žiadajúcich o azyl tvrdiac, že sú utečencami. Z množstva migrantov žijúcich v EÚ je 39% bez občianstva EÚ, k čomu došlo kvôli zlučovaniu rodín.
Treba poznamenať, že údaje v dokumente nezohľadňujú také obyvateľstvo, ktoré po celé desaťročia prinášajú veľký počet migrantov zo severnej Afriky, z južnej Ázie a z Malej Ázie, čo je značné v krajinách ako Británia, Francúzsko a Nemecko. Do úvahy sa explicitne neberie ani prisťahovalecké obyvateľstvo, ktoré má nelegálny pobyt v Európskej únii, čo je podľa bývalého generálneho riaditeľa imigračného presadzovania Davida Wooda tiež značné, odhadujúc počet obyvateľov nezákonného prisťahovalectva v Británii na viac ako milión.
Dvor audítorov poznamenáva, že migrujúca populácia je sústredená iba v piatich členských štátoch EÚ, pričom Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo sú hostiteľmi 77% celkovej migračnej populácie, zatiaľ čo krajiny, ktoré vzdorujú masovej migrácii, ako napríklad Maďarsko a Poľsko, zostávajú prevažne homogénne.
 
 
Príspevok Európsky dvor audítorov poukazuje na alarmujúci zvýšený počet migrantov v EÚ zobrazený najskôr Hlavné správy.