Exekutíva EÚ navrhla revíziu súčasných pravidiel o strelných zbraniach 18. novembra 2015. Jej zámerom bolo legálne sťažiť získanie rýchlopalných zbraní v rámci EÚ, umožniť lepšie sledovanie legálne držaných strelných zbraní a znížiť riziko ich presunu na čierny trh posilnením spolupráce v tejto oblasti medzi členskými štátmi.

Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal, že komisia „tvrdo bojovala“ za presadenie ambicióznej dohody, ktorá znižuje riziko streľby na školách a v letných táboroch. Dohoda zároveň predchádza teroristickým útokom s legálne držanými zbraňami. „Samozrejme by sme si priali ísť ešte ďalej, ale som si istý, že aj súčasná dohoda je medzníkom v oblasti kontroly zbraní v EÚ,“ uviedol Juncker v správe pre médiá.

Dočasná politická dohoda medzi inštitúciami EÚ zachováva väčšinu z toho, čo EK pôvodne navrhovala. Ide napríklad o zákaz automatických strelných zbraní premenených na poloautomatické, začlenenie zberateľov a múzeí so strelnými zbraňami do pôsobnosti európskej smernice, reguláciu používania výstražných a akustických zbraní, reguláciu internetového predaja zbraní, reguláciu predaja znefunkčnených zbraní a ďalšiu výmenu informácií v tejto oblasti medzi členskými štátmi.

Komisia vyjadrila ľútosť, že niektoré body pôvodného návrhu Európskeho parlamentu a Rady EÚ neboli podporené. Komisia navrhovala úplný zákaz predaja najnebezpečnejších poloautomatických strelných zbraní vrátane všetkých poloautomatických zbraní AK47 alebo AR15, ako aj zákaz predaja útočných zbraní súkromným zberateľom. 

Komisia takisto ľutuje, že kapacita zásobníkov nebola obmedzená na maximum desať nábojov pre všetky poloautomatické strelné zbrane. Vzhľadom na to, že celkový legislatívny balík predstavuje zlepšenie v porovnaní so súčasnou situáciou, EK oznámila, že prijíma dosiahnutý medziinštitucionálny kompromis.

Podľa EK nová smernica o strelných zbraniach spolu s technickými predpismi požadujúcimi prísne harmonizované normy pre deaktiváciu strelných zbraní (platné od apríla 2016) povedie k zníženiu počtu  nebezpečných, ale legálne držaných zbraní, ktoré sa môžu dostať do rúk zločincom a teroristom.