Bratislava 25. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

Európska komisia (EK) uvoľnila pravidlá štátnej pomoci najmä pre malé a stredné podniky. Firmy by tak mohli mať lepší prístup k financovaniu a po skončení obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom by mohli pokračovať vo svojej činnosti

Ilustračné foto

Podniky môžu po novom dostať od štátu až 800.000 eur vo forme priamych grantov, návratných preddavkov, daňových alebo platobných zvýhodnení, upozornil Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v tlačovej správe.

Maximálna výška podpory je pre podniky v odvetví rybolovu a akvakultúry obmedzená na 120.000 eur, podnik v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby môže dostať najviac 100.000 eur.

Nové pravidlá zverejnené EK v oznámení o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19 majú pomôcť hospodárstvu EÚ, ktoré bolo podľa komisie vážne narušené. Dočasný rámec obsahuje, okrem iného, aj ustanovenia a podmienky ktoré sa týkajú poskytovania záruk za úvery, zvýhodnených úrokových sadzieb, záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových alebo finančných inštitúcií, ale napríklad aj poistenia krátkodobých exportných úverov.

EK upozornila, že je treba, aby poskytnutá štátna pomoc bola dôsledne monitorovaná a kontrolovaná, aby nedošlo k narúšaniu trhu. EK plánuje dočasný rámec ponechať v účinnosti do konca roka 2020. Pred koncom roka 2020 bude EK posudzovať jeho účinnosť a vhodnosť a po vyhodnotení sa rozhodne o jeho prípadnom pokračovaní.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj