Brusel/Štrasburg 5. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili dnes vytvorenie Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie.
Ilustračné foto

Európska prokuratúra, ktorej zriadenie poslanci odsúhlasili pomerom hlasov 456 (za): 115 (proti): 60 (zdržalo sa hlasovania), by mala priniesť rýchlu výmenu informácií, koordinované policajné vyšetrovanie, rýchle zmrazenie a konfiškáciu majetku a zatknutie podozrivých osôb kdekoľvek v EÚ.
V súčasnosti môžu podvody týkajúce sa financií z rozpočtu Únie (zámerné zneužitie štrukturálnych fondov, cezhraničné podvody v oblasti DPH) vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu.
EPPO bude podľa schváleného návrhu úzko spolupracovať s Agentúrou EÚ pre súdnu spoluprácu (Eurojust) a s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), aby zaistila úspešnejšie stíhanie podvodníkov a efektívnejšie spätné vymáhanie prostriedkov daňových poplatníkov.
“Vďaka Európskej prokuratúre, ktorá zjednotí prácu národných prokurátorov pod strechou jedného európskeho orgánu, sa vyriešia nedostatky nekoordinovaných vnútroštátnych vyšetrovaní zneužívania fondov EÚ. Rozsah právomocí Európskej prokuratúry by sa v blízkej budúcnosti mohol rozšíriť aj na cezhraničné zločiny, akými sú terorizmus a obchodovanie s ľuďmi,” uviedla spravodajkyňa tohto nariadenia, talianska europoslankyňa Barbara Materová.
Po odobrení tohto návrhu zo strany EP musí nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry schváliť aj Rada EÚ, čiže ministri vnútra a spravodlivosti členských štátov. Tí budú o tejto záležitosti hlasovať na budúci týždeň na zasadnutí v Luxemburgu.
Európska prokuratúra by mohla začať fungovať v rokoch 2020 až 2021. Ustanovená bude v rámci takzvaného mechanizmu posilnenej spolupráce dvadsiatich členských štátov EÚ. Zatiaľ chcú na nej participovať: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Ďalšie členské štáty sa môžu k spolupráci kedykoľvek pripojiť.
Ústredie EPPO, teda hlavný európsky prokurátor a prokurátori zo všetkých participujúcich štátov, bude sídliť v Luxemburgu.