Brusel 16. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)
 

Pokiaľ robot, ktorý sa chová autonómne, spôsobí ujmu, kto bude zodpovedný? Aby nevzniklo legálne vakuum, Euróspky parlament pripravuje legislatívu, ktorá chce z robotov urobiť „elektronické osoby“, čo má byť forma právnickej osoby.

Na snímke humanoid Sophia, ktorej ako prvému robotovi bolo udelené občianstvo v Saudskej Arábii

Tieto opatrenia Európsky parlament navrhuje v správe obsahujúcej doporučenie Komisie o občianskoprávnych pravidlách pre robotiku. Podľa nej elektronická osoba nebude mať rovnaké práva ako ľudia (nebudú môcť uzatvárať manželstvá alebo kupovať byt), má ale umožniť, aby roboti, ktorí sú schopní samostatného učenia, mohli byť žalované a aby sami mohli žalovať.
Zástancovia tohoto návrhu tvrdia, že vďaka nemu bude vytvorené správne legálne prostredie, ktoré bude reagovať na to, ako sa roboti stávajú vyspelejšími a sú hlbšie integrovaní do každodenného ľudského života.
Mnohí však pred touto legislatívou varujú. Ako uvádza portál Futurism, 156 odborníkov na umelú inteligenciu varovalo Európsku komisiu, že sa v skutočnosti jedná o snahu výrobcov vyhnúť sa zodpovednosti za chyby svojich autonómnych robotov.
Podľa nich má EÚ v legislatíve predpísať kauzálnu spojitosť medzi škodlivým chovaním robota a škodou, ktorú spôsobil. Tú musí kompenzovať výrobca. Výrobca sa tak nebude môcť vyhovárať, že sa robot nechoval tak, ako to mal naprogramované. Portál uvádza príklad udalosti z marca, kedy autonómny automobil Tesla zabil chodcu. Pokiaľ by sa napríklad v budúcnosti auto „zbláznilo” a začalo nabiehať do ľudí, tak by výrobca bol za neho stále zodpovedný.
Legislatíva by mala riešiť i otázku autorských práv. Komu budú patriť, pokiaľ robot vytvoril dielo? Čo sa s nimi stane, pokiaľ robota kúpi iná osoba?
S rozvojom robototechniky tak môže už čoskoro nastať právne vákuum, ktoré má zaplniť správna legislatíva, ktorá by nemala výrobcom umožniť, aby sa vyhli zodpovednosti za škody napáchané umelou inteligenciou.
 

Príspevok Europoslanci chcú pripraviť legislatívu, ktorá vám umožní žalovať roboty zobrazený najskôr Hlavné správy.