Brusel/Štrasburg 14. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes v Štrasburgu odporučili legislatívne zmeny, podľa ktorých by sa mal do roku 2030 zvýšiť podiel odpadu určeného na recykláciu zo súčasných 44 percent na 70 percent.

Ilustračné foto

Poslanci chcú zároveň v krajinách EÚ obmedziť aj podiel skládkovaného odpadu, ktorý má negatívny vplyv na životné prostredie, a to na päť percent. Ďalším z cieľov je zníženie plytvania potravinami o 50 percent do roku 2030.

Po dnešných pozmeňujúcich návrhoch EP budú nasledovať rokovania s Radou (ministri členských štátov) o konečnej podobe novej legislatívy. Rada zatiaľ svoju vyjednávaciu pozíciu neprijala.

Štatistiky za rok 2014 ukazujú, že v EÚ sa recykluje alebo kompostuje 44 percent komunálneho odpadu (v roku 2004 to bol iba 31-percentný podiel). Do roku 2020 by sa mal dosiahnuť cieľ 50 percent.

“Parlament dnes veľkou väčšinou hlasov ukázal, že verí v prechod k obehovému hospodárstvu. Rozhodli sme o obnovení ambicióznych cieľov v oblasti recyklácie a skládkovania v súlade s tým, čo pôvodne predložila Európska komisia v roku 2014,” uviedla spravodajkyňa EP pre túto oblasť, talianska poslankyňa Simona Bonafeová.

Do roku 2030 by sa podľa poslancov malo recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie aspoň 70 percent hmotnosti komunálneho odpadu z domácností a malých podnikov. Komisia pôvodne navrhovala recyklovať alebo opätovne využiť 65 percent komunálneho odpadu.

Europoslanci tiež navrhujú, aby podiel recyklovaného odpadu z obalov (papier, kartón, plasty, sklo, kov a drevo), stúpol do roku 2030 na 80 percent.

Komisia pôvodne navrhla zníženie množstva komunálneho odpadu na skládkach o 10 percent do roku 2030. Poslanci presadzujú, aby skládky komunálneho odpadu obmedzili do roku 2030 na 5 percent. Členské štáty, ktoré v roku 2013 uložili na skládkach viac ako 65 percent komunálneho odpadu, dostanú možnosť požiadať o posunutie tohto termínu o ďalších päť rokov.

Poslanci EP v tejto súvislosti pripomenuli, že potravinový odpad v EÚ predstavuje ročne približne 89 miliónov ton, čo znamená zhruba 180 kg na osobu. Zámerom EP je zníženie miery potravinového odpadu – v porovnaní s rokom 2014 – o 30 percent do roku 2025 a o 50 percent do roku 2030. Rovnaký percentuálny cieľ presadzuje europarlament aj pre odpad, ktorý končí v morských vodách krajín EÚ.

Prístup k odpadovému hospodárstvu je v krajinách EÚ nerovnomerný. V Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku a Švédsku v roku 2014 skončila na skládkach len zanedbateľná časť komunálneho odpadu. V tom istom roku však krajiny ako Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta odpratali na skládky viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu.

Slovensko patrí podľa štatistík medzi členské štáty Únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu – približne 12 percent. Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje alebo spaľuje (zhruba 88 percent).