Štrasburg 24. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Európsky parlament (EP) v utorok schválil legislatívny návrh, ktorý by mal uľahčiť predaj inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov v celej Európskej únii.
Ilustračné foto

Súčasná legislatíva zameraná na používanie hnojív na trhu EÚ sa vzťahuje najmä na konvenčné produkty, ktorých zložky sú vyťažené v baniach alebo vyrobené chemickými postupmi. Tento spôsob výroby je podľa europoslancov energeticky náročný a vytvára veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. Na druhej strane výroba organických hnojív a ich predaj na jednotnom európskom trhu, čo EP presadzuje, naráža na odlišné vnútroštátne pravidlá.
Novelizácia súčasných predpisov by podľa poslancov mala priniesť viaceré zmeny:
– využívanie recyklovaných materiálov pri výrobe hnojív, čo prispeje k rozvoju obehového hospodárstva v EÚ a zníži závislosť na dovoze živín z krajín mimo Únie;
– uľahčenie prístupu inovatívnych organických hnojív na trh EÚ, čo rozšíri ponuku produktov pre poľnohospodárov a spotrebiteľov a podporí ekologické inovácie;
– zavedenie kritérií kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia pre hnojivá s označením CE (pre jednotný trh EÚ);
– ustanovenie jasných požiadaviek na označovanie hnojív so zámerom poskytnúť poľnohospodárom porovnateľné informácie napríklad o obsahu živín.
Výrobcom hnojív, ktorí nemajú záujem ponúkať svoje produkty za hranicami ich členského štátu, by podľa EP ostala možnosť nepridŕžať sa právnych predpisov EÚ za predpokladu, že dodržia vnútroštátne právne predpisy.
“Tento návrh, ktorý je súčasťou legislatívneho balíka v oblasti obehového hospodárstva, rozšíri sortiment hnojív získavaných z vedľajších produktov. Pomôže zlepšiť označovanie hnojív a znížiť administratívnu záťaž pre výrobcov a poľnohospodárov,” skonštatoval rumunský poslanec Mihai Ţurcanu, ktorý je spravodajcom tohto nariadenia. Dodal, že EP chce bezpečnejšie produkty a obmedzenie množstva ťažkých kovov v hnojivách a bezpečné a cenovo dostupné produkty pre podnikateľov a spotrebiteľov.
Poslanci v rámci tejto agendy navrhli, aby sa do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti nových predpisov znížili stropy pre kadmium v hnojivách zo 60 mg/kg na 40 mg/kg a do 16 rokov klesli na úroveň 20 mg/kg. Kadmium je ťažký kov prítomný v minerálnych fosforečných hnojivách, ktorý môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí a zvierat, ako aj pre životné prostredie, kde sa hromadí a odkiaľ sa dostáva aj do potravinového reťazca. Návrh Európskej komisie predvída so stropom 40 mg/kg po troch rokoch a 20 mg/kg po 12 rokoch.
Europarlament okrem toho požaduje, aby eurokomisia do tri a pol roka po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia vydala správu, v ktorej zhodnotí dopady nových stropov pre kadmium a rozvoj technológii na odstraňovanie kadmia.