Brusel 11. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)

Európska komisia (EK) oznámila, že skupina nezávislých odborníkov na politiku súdržnosti dnes predložila svoju záverečnú správu o zjednodušenom rámci fondov EÚ po roku 2020
Komisia pripomenula, že hoci úspechy kohéznej politiky EÚ sú pozitívne, množstvo pravidiel komplikuje život orgánom, ktoré spravujú fondy EÚ, alebo podnikom žiadajúcim o financovanie zo zdrojov EÚ. Eurokomisia chce preto preskúmať, ako ešte viac zjednodušiť prístup k eurofondom v rozpočtovom rámci po roku 2020. To je hlavný odkaz, ktorý sa skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie (založená v roku 2015) usiluje presadiť v diskusii o budúcnosti financií EÚ. Komisia túto diskusiu otvorila 28. júna.
Ilustračné foto

Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v tejto súvislosti upozornil, že občania očakávajú od EÚ viac, ale jej rozpočet sa zmenšuje. “Ak chceme vyriešiť túto dilemu, musíme každé minuté euro využiť čo najlepšie. To dokážu zabezpečiť práve jednoduchšie pravidlá,” skonštatoval komisár.
Podľa eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretuovej je menej pravidiel, ktoré sú zároveň jednoduchšie, kľúčom k lepším výsledkom a menšej chybovosti v čerpaní eurofondov.
Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová zas uviedla, že využitím úplného potenciálu zjednodušenia postupov sa ušetria peniaze a čas, ktoré možno využiť na posilnenie sociálnej konvergencie v celej Európe.
Predseda skupiny na vysokej úrovni Siim Kallas (bývalý eurokomisár pre administratívne záležitosti, audit, boj proti podvodom a dopravu) uviedol, že súčasná štruktúra pravidiel je efektívna, ale potrebuje očistu. Ním vedená skupina navrhuje pravidlá, ktoré treba odstrániť alebo radikálne zoškrtať.
Pravidlá jednotlivých fondov a nástrojov EÚ by sa mali zharmonizovať, pokiaľ ide o štátnu pomoc, verejné obstarávanie a spôsoby preplácania nákladov, aby sa príjemcovia mohli uchádzať o viaceré zdroje financovania EÚ na ten istý projekt.
Členské štáty EÚ a ich regióny by mali mať k dispozícii jednoduchší rámec, ak by spĺňali niekoľko kritérií: spoľahlivé systémy riadenia a kontroly, vnútroštátne spolufinancovanie na podporu zdravého čerpania eurofondov, identifikácia kľúčových štrukturálnych reforiem v záujme dosiahnutia úspešných výsledkov.
Kallasova skupina navrhuje, aby sa pravidlá EÚ oklieštili na strategické investičné priority a zásady financovania. Eurofondy by sa uvoľňovali prostredníctvom existujúcich administratívnych mechanizmov a audítorská činnosť EK by bola obmedzená. Členský štát a eurokomisia by sa dohodli na sledovaných štrukturálnych reformách a konkrétnych výsledkoch, na základe ktorých by sa realizovali úhrady nákladov.