Brusel 7. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)

Európska komisia (EK) dnes predložila správu o opatreniach, ktoré boli prijaté od minuloročného septembrového prejavu jej predsedu Jeana-Clauda Junckera o stave Únie. Ich cieľom je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, zúžiť priestor, v ktorom teroristi pôsobia, a predchádzať radikalizácii
Exekutíva EÚ vo svojej desiatej správe o pokroku pri budovaní bezpečnostnej únie tvrdí, že splnila všetky priority súvisiace s bezpečnosťou, ktoré vlani stanovil Juncker.
Ilustračné foto

Eurokomisár pre bezpečnostnú úniu Julian King v tejto súvislosti pripomenul, že EÚ zmenšuje priestor pôsobenia teroristov tak, aby pre nich bolo čoraz ťažšie cestovať, získavať výcvik, peniaze, zbrane a výbušniny.
“Lepšie sme zabezpečili naše vonkajšie hranice, zlepšili sme vzájomnú výmenu informácií o teroristoch a ďalších páchateľoch trestnej činnosti a posilnil sme spoluprácu s internetovými spoločnosťami a miestnymi komunitami s cieľom bojovať proti radikalizácii,” zhodnotil situáciu King. Ešte stále však zostáva urobiť veľa práce, pričom augustové teroristické útoky sú toho ďalším tragickým dôkazom.
Európska komisia podporila členské štáty v ich úsilí, ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s dvoma oblasťami: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a posilňovaním spoločnej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.
V oblasti zlepšenia výmeny informácií EK za uplynulý rok navrhla právne predpisy na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS), predložila návrhy o výmene registrov trestov štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), zaviedla nový prístup na dosiahnutie interoperability informačných systémov EÚ v oblasti hraníc a bezpečnosti a novým nariadením o Europole táto agentúra získala nástroje na to, aby sa stala účinnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou.
V rámci zužovania priestoru pôsobenia teroristov treba spomenúť smernicu o boji proti terorizmu a pozmenenú smernicu o strelných zbraniach, vďaka ktorej je možné lepšie kontrolovať získavanie a vlastnenie zbraní a zabrániť zločincom a teroristom v prístupe k najnebezpečnejším zbraniam vojenského typu. EK začala aj s preskúmaním nariadenia EÚ o prekurzoroch výbušnín, aby posilnila obmedzenia a kontroly látok, ktoré možno použiť na domácu výrobu výbušnín. Vznikla aj nová pracovná skupina, zaoberajúca sa mäkkými cieľmi a výmenou osvedčených postupov ako chrániť verejné priestory. Na účely boja proti financovaniu terorizmu eurokomisia predložila tri návrhy na doplnenie právneho rámca v oblasti prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov a zmrazení a konfiškácii majetku.
Na predchádzanie radikalizácii Európanov exekutíva EÚ pokračovala v spolupráci s internetovými platformami s cieľom obmedziť prístup k teroristickému obsahu a spustila program posilnenia občianskej spoločnosti. Jednotka Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu za posledné dva roky upozornila na 35.000 položiek s teroristickým obsahom, z ktorých 80-90 percent bolo odstránených. EK podporovala aj prevenciu a boj proti radikalizácii na vnútroštátnej a miestnej úrovni, najmä prostredníctvom siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) a vytvorením skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre boj proti radikalizácii.
Ďalšia správa EK o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie bude predložená v októbri 2017.