EÚ podpísala Istanbulský dohovor o boji proti násiliu páchanému na ženách

Brusel/Štrasburg 13. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

Globálna podpora pre Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor) sa dnes významne zvýšila vďaka oficiálnemu podpisu tohto dohovoru zo strany Európskej únie.
Na snímke česká eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová

Dohodu za Európsku komisiu podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ podpis pridal stály predstaviteľ Malty pri Rade Európy Joseph Filletti. Svedkom podpisovej ceremónie bol generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland.
Rada Európy v správe pre médiá zdôraznila, že podpis zo strany EÚ vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. EÚ svojím podpisom uznala význam Istanbulského dohovoru ako tvorcu globálnych noriem v tejto oblasti.
Dohovor doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ – Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Malty, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska. Ostatných 14 členských štátov Únie vrátane Slovenska dohovor podpísalo, ale zatiaľ neratifikovalo.
Podpis EÚ je prvý krok smerom k pristúpeniu k Istanbulskému dohovoru. EÚ má výlučnú právomoc prijať záväzky stanovené v Istanbulskom dohovore vo vzťahu k vlastným inštitúciám a administratíve.
Istanbulský dohovor, prijatý v roku 2011, je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Dohovor vníma násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv, pričom osobitné opatrenia tohto dokumentu sú zamerané na zabránenie násiliu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov.
Rada Európy pri tejto príležitosti pripomenula, že násilie voči ženám je brutálna forma diskriminácie, ku ktorej dochádza v každej z krajín EÚ. Z najnovších údajov RE vyplýva: jedna z troch žien v EÚ je od veku 15 rokov obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia; jedna z 20 žien bola znásilnená; viac ako polovica (55 percent) žien zažila sexuálne obťažovanie; jedna z troch žien zažila psychologické zneužívanie zo strany partnera a jedna z troch žien zažila v detstve fyzické alebo sexuálne násilie zo strany dospelých.

ZDROJ >>

Komentujte :)