EÚ má opatrenia na rozvoj umelej inteligencie v prospech občanov a ekonomiky

Brusel 25. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)
 
Európska komisia predložila v stredu sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia (artificial intelligence, AI) slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Ilustračné foto

Komisia navrhuje trojstupňový prístup v podobe zvýšenia verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravy na sociálno-ekonomické zmeny a vytvorenia etického a právneho rámca.
Sociálno-ekonomické zmeny sa prejavia napríklad v podobe robotizácie, ktorá mnohé pracovné miesta vytvorí, avšak niektoré pozície zaniknú alebo sa zmenia, čo znamená, že krajiny EÚ musia modernizovať svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy.
Aj umelá inteligencia môže priniesť nové etické a právne otázky a preto eurokomisia chce do konca roka 2018 predstaviť etické usmernenia k vývoju AI, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ.
Podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip pred novinármi pripomenul, že ak v minulosti zmenili svet parný stroj a elektrická energia, v súčasnosti je touto výzvou umelá inteligencia. “Európa musí tomu čeliť spoločne, aby umelá inteligencia uspela a bola prospešná pre všetkých,” uviedol.
Podľa jeho slov musí EÚ do konca roka 2020 investovať v tejto oblasti minimálne 20 miliárd eur. Spresnil, že eurokomisia už koná a podporuje výskumníkov, aby rozvíjali novú generáciu technológií a aplikácií umelej inteligencie a podporuje spoločnosti, aby prijímali výsledky tohto výskumu a začlenili ich do svojej činnosti.
Exekutíva EÚ upozornila, že Európa má vedcov na svetovej úrovni, ako aj laboratóriá a startupy pôsobiace v tejto oblasti. Únia dokázala, že je silná v oblasti robotiky a má špičkové odvetvia dopravy, zdravotníctva a výroby, ktoré by mali prijať prvky umelej inteligencie, aby zostali konkurencieschopné vo svete.
Avšak silná medzinárodná súťaž si podľa Bruselu vyžaduje koordinovanú akciu, aby EÚ nezaostávala a bola v popredí rozvoja umelej inteligencie.
V konkrétnej rovine by verejný aj súkromný sektor v Únii mal do konca roka 2020 zvýšiť investície do výskumu umelej inteligencie najmenej o 20 miliárd eur. Komisia sa na podporu tohto cieľa rozhodla v období 2018-20 zvýšiť financovanie programu Horizont 2020 o 1,5 miliardy eur. Očakáva sa, že to prinesie dodatočné finančné zdroje vo výške 2,5 miliardy eur z už existujúcich verejno-súkromných partnerstiev v robotike a ekonomike založenej na veľkých dátach.
Exekutíva EÚ chce zároveň podporiť rozvoj umelej inteligencie v kľúčových odvetviach od dopravy po zdravie, pričom sa pokúsi prepojiť a posilniť výskumné centrá umelej inteligencie v celej Európe a podporiť nové testy a pokusy v tejto oblasti.
V nadväznosti na vyhlásenie o spolupráci, ktoré 10. apríla 2018 podpísalo 24 členských štátov EÚ a Nórsko, EK začne pracovať spolu s členskými štátmi Únie na tom, aby do konca tohto roka vypracovala koordinovaný plán o umelej inteligencii. Hlavným cieľom je maximalizovať vplyv investícií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, podporiť celoeurópsku spoluprácu, vymieňať si osvedčené postupy a zadefinovať spoločný postup, aby sa zaistila globálna konkurencieschopnosť EÚ v tomto sektore.
 
Príspevok EÚ má opatrenia na rozvoj umelej inteligencie v prospech občanov a ekonomiky zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)