Bratislava 15. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christian Lutz)
 
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu rozhodol v minulom roku v 44 prípadoch týkajúcich sa Slovenska. Vo ôsmich rozsudkoch, ktoré zahŕňali 15 sťažností, súd konštatoval, že SR porušila Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vyplýva to zo správy o činnosti zástupkyne SR Marice Pirošíkovej pred týmto súdom za rok 2018

Ilustračné foto

Slovensko porušilo napríklad právo na spravodlivé súdne konanie, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, ako aj zákaz diskriminácie. “Počas minulého roka bola sťažovateľom celkovo vyplatená suma 3.964.508,71 eura, z čoho bolo 61.260 eur vyplatených v rámci uzavretých zmierov,” píše sa v správe.
Správa analyzuje činnosť Pirošíkovej, ktorá predkladá oficiálne stanoviská k prijateľnosti a podstate sťažností podaných proti Slovensku. Rezortu spravodlivosti tiež predkladá návrhy na legislatívne zmeny právneho poriadku SR, ktorých potreba vyplynula z rozhodovacej činnosti súdu.
ESĽP v minulom roku tiež vydal sedem rozhodnutí, ktorými vzal na vedomie zmier medzi sťažovateľmi a vládou po tom, ako sa uistil, že dosiahnutý zmier je založený na rešpektovaní ľudských práv tak, ako je to definované v dohovore.
Pri vypracúvaní stanovísk a ďalších podaní sa podľa správy vychádzalo z podrobnej analýzy skutkového stavu každého jednotlivého prípadu, z podkladov od dotknutých vnútroštátnych orgánov, ako aj z relevantnej judikatúry súdu k príslušným článkom dohovoru.
V správe sa uvádza, že Pirošíková sa venuje aj prípadom odoberania detí zo starostlivosti biologických rodičov bez relevantných dôvodov a ich prípadným adopciám bez súhlasu rodičov, ktoré sa uskutočňujú na súde. “Dôvodom je okrem iného aj skutočnosť, že zástupkyňa bola informovaná o viacerých prípadoch slovenských detí odobratých zo starostlivosti rodičov v cudzine, predovšetkým vo Veľkej Británii,” približuje správa.
Správa obsahuje aj prehľad rozsudkov za minulý rok, zoznam sťažností oznámených vláde a tabuľku poskytujúcu prehľad o finančných sumách vyplatených sťažovateľom v roku 2018 na základe rozsudkov a rozhodnutí súdu.
 
Príspevok ESĽP v minulom roku vydal niekoľko rozsudkov v prípadoch vedených proti SR zobrazený najskôr Hlavné správy.