Brusel/Štrasburg 14. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR)

Európsky parlament (EP) dnes v Štrasburgu schválil smernicu, ktorá miliónom ľudí v Európe so zdravotným postihnutím uľahčí prístup k dôležitým zariadeniam a službám, akými sú telefóny, automaty na cestovné lístky či bankové služby
Podľa správy vydanej EP istým stupňom zdravotného postihnutia trpí v súčasnosti v EÚ približne 80 miliónov ľudí. Očakáva sa, že v roku 2020 bude aj v dôsledku starnutia populácie trpieť viacnásobným alebo menej závažným zdravotným postihnutím až 120 miliónov ľudí.
Ilustračné foto

Nová smernica, za ktorú hlasovalo 537 poslancov, 12 bolo proti a 89 sa zdržalo, by sa okrem osôb so zdravotným postihnutím mala vzťahovať aj na osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami – vrátane starších osôb, tehotných žien a osôb cestujúcich s batožinou. Cieľom rozšírenej pôsobnosti smernice je zabezpečiť nezávislejší život pre čo najširšiu časť spoločnosti.
Návrh takzvaného Európskeho aktu o prístupnosti (EEA) stanovuje požiadavky na zlepšenie dostupnosti viacerých zariadení a služieb, ktoré by mali byť prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Týka sa to napríklad automatov na cestovné lístky či palubné vstupenky, bankomatov, počítačov a operačných systémov, telefónnych a televíznych zariadení a ich softvéru, bankových služieb, elektronických kníh, elektronického obchodovania a tiež oblasti dopravy. V rámci dopravy to platí aj pre verejnú mestskú dopravu (metro, železnice, električka, trolejbus a autobus) a s tým súvisiace služby.
Poslanci chcú rozšíriť tento zoznam aj o platobné terminály, čítačky elektronických kníh, služby poskytované audiovizuálnymi médiami prostredníctvom webových stránok či mobilných zariadení a služby cestovného ruchu.
Smernica EÚ stanovuje, ktoré zariadenia a služby musia byť prístupné, nevnucuje však členským štátom detailné technické riešenie. Prevádzkovatelia služieb môžu zvoliť vlastný prístup.
Požiadavky na väčšiu prístupnosť by sa podľa poslancov mali týkať aj takzvaného zastavaného prostredia, čiže budov a dopravnej infraštruktúry, v ktorých sú dané služby poskytované. Vzťahovať sa však budú iba na novovybudovanú alebo obnovenú infraštruktúru.
Platnosť smernice by sa z dôvodu neprimeranej záťaže nemala vzťahovať na mikropodniky, firmy zamestnávajúce menej ako desať osôb s ročným obratom nepresahujúcim dva milióny eur. Text, ktorý schválil EP obsahuje ochrannú doložku, ktorá by mala zabrániť neprimeranej záťaži podnikov, podľa poslancov však nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí sa nemôžu považovať za legitímne dôvody pre využitie ustanovení o neprimeranej záťaži.
S mandátom, ktorý dnes EP získal, budú jeho vyjednávači rokovať so zástupcami Rady EÚ o konečnom znení novej legislatívy. Ministri členských štátov sa zatiaľ na spoločnej rokovacej pozícii k tejto téme nedohodli.