Bratislava  14. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Víťazi verejného obstarávania na sanáciu toxickej skládky po bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova (CHZJD) v bratislavskej Vrakuni sú už známi. Zákazku v hodnote 34,1 milióna eur vysúťažila česká firma GEOtest a slovenská firma In Situ. Sanácia by podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv mala byť ukončená do konca júna 2023. Práce by sa mohli začať koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka

Ilustračné foto

Chemická skládka z bývalých CHZJD sa nachádza na rozhraní mestských častí Bratislava – Ružinov a Vrakuňa na ploche cca 4,65 hektára. V rokoch 1966-1980 tu uložili viac ako 100-tisíc kubických metrov odpadu bez vybudovania nepriepustných tesniacich prvkov. Na sanáciu majú použiť metódu enkapsulácie, ktorou obsah skládky izolujú od okolitého prostredia. Ide o zhruba dva kilometre dlhú, 22 metrov hlbokú a 80 centimetrov širokú podzemnú tesniacu stenu a nepriepustné prekrytie povrchu skládky. Súčasťou sanácie bude aj čerpanie a čistenie kontaminovaných podzemných vôd v okolí skládky. Analýza vzoriek zo studní v okolí nebezpečnej skládky preukázala kontamináciu gumárenskými chemikáliami a pesticídmi. Taktiež boli prekročené limity prchavých chlórovaných alifatických uhľovodíkov, ropných látok a prchavých aromatických uhľovodíkov.
V súčasnosti pokračujú rokovania s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa uskutočnia sanačné práce. Ak envirorezort nedosiahne dohodu s vlastníkmi predtým, štát môže pristúpiť k dočasnému obmedzeniu vlastníctva. Parlament tento rok schválil novelu zákona o environmentálnych záťažiach, ktorá umožňuje obmedziť vlastnícke práva v prípade, že zlyhajú všetky ostatné spôsoby, ako získať súhlas vlastníkov pozemkov.
 
Príspevok Envirorezort už uzavrel zmluvu s firmami, ktoré budú sanovať skládku vo Vrakuni zobrazený najskôr Hlavné správy.