Bratislava 8. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) odštartovalo od februára historicky najväčšie kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny zo strany krajských a okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie. Na pokyn ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa začal envirorezort preverovať riešenia podnetov a sťažností, najmä v súvislosti s dodržiavaním Programu záchrany hlucháňa hôrneho

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos

Tento dokument schválil envirorezort na jar minulého roka. „Máme podozrenia, že okresné úrady nepostupujú podľa usmernení Štátnej ochrany prírody SR a ministerstva, preto je nevyhnutné ochranu prírody na Slovensku riešiť systematicky a plošne. A to aj robíme,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.
Ako dnes informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák, o kontrolách dodržiavania zákona o ochrane prírody už boli listom informované okresné úrady na Slovensku. V prípade potvrdenia pochybení nie je vylúčené ani vyvodenie právnej zodpovednosti. „MŽP bude požadovať od rezortu vnútra voči zamestnancom okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie aj disciplinárne konanie,“ uviedol Ferenčák. Pripomenul, že od prijatia programu záchrany hlucháňa hôrneho uplynulo viac ako trištvrte roka, čo je dostatočný časový priestor, aby sa program prostredníctvom okresných úradov pretavil do konkrétnych krokov.
Ministerstvo podľa Ferenčáka za posledného dva a pol roka dobieha pri ochrane prírody množstvo zameškaných krokov. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. V prvom polroku tohto roku poputuje na vládu ďalších päť, pričom štyri programy starostlivosti sa týkajú práve hlucháňa. V roku 2018 boli vypracované programy záchrany hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka a sokola červenonohého. Kľúčovým plošným riešením ako posilniť aspekt ochrany prírody predstavuje novela zákona o ochrane prírody, ktorá už prešla pripomienkovým konaním.
Európska komisia nedávno konštatovala, že stav viacerých druhov živočíchov a rastlín a ich biotopov na Slovensku je nepriaznivý a zaslala Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, na ktoré musí do dvoch mesiacov odpovedať a vysvetliť, aké kroky prijalo alebo plánuje prijať na zlepšenie ochrany lesov. Pokiaľ nebude náprava, Komisia môže Slovensko zažalovať na Európskom súdnom dvore za neplnenie záväzkov. Konaním Komisie proti Slovensku sa dnes zaoberal parlamentný Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 
Príspevok Envirorezort spustil kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody na okresných úradoch zobrazený najskôr Hlavné správy.