Vatikán 14. januára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)
 
Prinášame editoriál Andreu Tornelliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, o cieli februárového stretnutia predsedov biskupských konferencií Katolíckej cirkvi na tému ochrany maloletých a zraniteľných dospelých

Ilustračné fofo

Zneužívania: stretnutie duchovných pastierov zamerané na konkrétnosť
Je tu prehnané mediálne očakávanie s ohľadom na nadchádzajúce stretnutie zvolané pápežom Františkom na tému ochrany maloletých a zraniteľných dospelých, ako keby išlo o udalosť typu niečo medzi koncilom a konkláve. Tomuto očakávaniu hrozí, že odsunie do úzadia cirkevný význam vzájomného stretnutia duchovných pastierov, predsedov biskupských konferencií celého sveta, ktorí budú spolu s Petrovým nástupcom reflektovať nad témou zneužívania.
Predovšetkým treba zdôrazniť typickú univerzálnosť Katolíckej cirkvi, ktorou stretnutie rezonuje: prítomnosť episkopátov celého sveta – zvolaných po prvýkrát spoločne čeliť tejto mimoriadne bolestivej rane, ktorá bola a je zdrojom obrovského utrpenia pre obete a protievanjeliového svedectva – pomôže zvýšiť povedomie všetkých o závažnosti krízy. Fenomén zneužívania maloletých, tragické skúsenosti obetí, postupy, ktoré sa majú uplatniť pri obvineniach a smernice na zaručenie bezpečného prostredia pre deti a mladistvých sa preto budú skúmať z hľadiska nielen európskeho či z pohľadu Spojených štátov.
Cieľ stretnutia je veľmi konkrétny: postarať sa, aby sa každý z jeho účastníkov mohol vrátiť do svojej krajiny s tým, že má úplne jasno v tom, čo je potrebné urobiť (a čo nerobiť) vo vzťahu k týmto prípadom. Aké kroky treba podniknúť na ochranu obetí, v rešpekte voči pravde a voči zainteresovaným osobám, aby sa zaistilo, že sa už viac žiaden prípad nebude zakrývať či ututlávať.
Bude si prirodzene potrebné počkať na dialóg medzi biskupmi a na návrhy, ktoré budú predložené na lepšie objasnenie alebo špecifikovanie niektorých osobitných aspektov platnej normatívy v tejto oblasti. S vedomím, že tu nejde o akýsi „rok nula“ v boji proti zneužívaniu, pretože za posledných šestnásť rokov sa urobili mnohé významné a konkrétne kroky. Boli stanovené, a z vôle posledných pápežov sprísnené, normy postupovania, ktoré v niektorých prípadoch možno definovať ako normy „rýchleho zásahu“ pre rýchlosť, s akou umožňujú konať voči tým, ktorí sa poškvrnili týmto zločinom.
Avšak predpisy, zákony, kódexy a postupy, čoraz ostrejšie a precíznejšie, nepostačujú. Nebudú nikdy stačiť, ak nezmenia mentalitu a srdce tých, ktorí sú povolaní ich uplatňovať. Preto pápež František naďalej naznačuje cestu obrátenia. Z tohto dôvodu je dôležité, aby si každý z účastníkov stretnutia vypočul svedectvá obetí a vzal si príklad zo svedectva Benedikta XVI. a jeho nástupcu, ktorí v posledných desiatich rokoch v rôznych častiach sveta prijímali obete, počúvali ich a plakali s nimi, zdieľajúc ich utrpenie.
V nedávnom prejave k Rímskej kúrii pápež František po tom, ako opätovne zdôraznil, že aj jediný prípad zneužitia by bol „už sám o sebe obludnosťou“, dodal, že februárové stretnutie poslúži úsiliu „premeniť spáchané pochybenia na príležitosti pre vykorenenie“ pliagy zneužívaní „nielen z tela Cirkvi, ale aj z tela ľudskej spoločnosti“.
Andrea Tornielli
 
Príspevok Editoriál Tornielliho k stretnutiu biskupov o otázke zneužívania zobrazený najskôr Hlavné správy.