Dvorianky 30. júla (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Roman Hanc)

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje v tomto roku v obci Dvorianky v okrese Trebišov, ktorej obyvateľov dlhodobo trápi hluk a vibrácie od prechádzajúcich kamiónov, vybudovanie vážnice. Systém na ceste I/79 bude automaticky merať hmotnosť i rýchlosť vozidiel. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
Ilustračné foto

Výstavba vážnice má byť hotová do polovice decembra tohto roka. “Predpokladaný termín spustenia do prevádzky je 31. december 2017,” uviedla pre TASR hovorkyňa SSC Lucia Karelová.
Systém bude v Dvoriankach nepretržite monitorovať dopravu so zameraním na identifikáciu vozidiel, ktoré prekračujú povolené parametre a porušujú pravidlá cestnej premávky. Zaznamenávané budú nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v označenom úseku, ako aj dodržiavanie zákazu predchádzania a prikázaného smeru jazdy. Súčasťou bude aj monitorovanie intenzity hluku a emisií v ovzduší.
Na otázku TASR, či bude nový systém napojený na políciu a budú z neho vyplývať aj pokuty pre držiteľov vozidiel pri nedodržaní príslušných limitov, Karelová odpovedala: “Slovenská správa ciest aj v súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR, Prezídiom Policajného zboru a Kriminálnym úradom finančnej správy. V prípade prejavenia záujmu zo strany uvedených inštitúcií o predmetné údaje, budeme v danej veci rokovať.”
Výstavba vážnice v Dvoriankach nadväzuje na uznesenie vlády SR z novembra 2015, ktoré určilo “zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79 vykonaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel”.
Cesta I. triedy vedie v obci cez Hlavnú ulicu s rodinnými domami, rýchlosť je obmedzená na 50 km/h a v smere od Vranova nad Topľou na 40 km/h, čo však vodiči kamiónov na trase medzi Poľskom a Ukrajinou často nedodržujú. Problémom je aj hmotnosť naložených kamiónov.
Najnovší projekt privítal miestny aktivista a predseda petičného výboru Dvorianky Ján Vitkovič. “Osadenie vážnice na meranie hmotnosti kamiónov spolu s radarmi zásadne prispeje k zníženiu otrasov z prejazdov ťažkých kamiónov cez obec, a tým sa zníži poškodzovanie rodinných domov otrasmi na Hlavnej ulici a rovnako sa zníži aj hluk,” reagoval pre TASR. Dúfa, že po spustení systému sa preťažené tranzitné kamióny dobrovoľne vyhnú prejazdu cez obec. Zároveň očakáva nájdenie efektívneho spôsobu na riešenie dopravných priestupkov vozidiel registrovaných v zahraničí. “Ide o logické riešenie dopravnej situácie v obci, ktoré sme požadovali už od začiatku,” dodal.
V obci zároveň aktuálne dokončujú projekt SSC na vybudovanie spomaľovača s použitím protihlukového asfaltu. Náklady na úpravu cesty, ktorá zahŕňa stredný deliaci ostrovček s vybočením jazdných pruhov, predstavujú zhruba 329.000 eur s DPH.
Na riešenie dopravy v obci prichádza do úvahy aj výstavba obchvatu obce, otáznou by však potom bola investícia do vážnice. “Vybudovanie vážnice je opodstatnené, nakoľko podľa záverov štúdie realizovateľnosti pre celý cestný ťah I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica SR/Ukrajina úsek č.4 týkajúci sa obce Dvorianky v žiadnom z variantov nevyšiel ako rentabilný,” uviedla hovorkyňa SSC.
V súvislosti s touto štúdiou Vitkovič konštatoval, že pri obciach s tranzitujúcou zahraničnou kamiónovou dopravou, ktorá dlhodobo znižuje kvalitu bývania a života ich obyvateľov, nie je možné používať len ekonomické kritérium. Podľa stanoviska ministerstva dopravy finálna verzia štúdie realizovateľnosti, ktorú si objednala SSC, ešte nie je hotová.