Bratislava 11. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Držitelia elektronických občianskych preukazov majú po novom prístup do prehľadu o správnych deliktoch či priestupkoch, ktoré o nich vedie polícia, hasiči či okresné úrady. Ako ďalej agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu vnútra, v roku 2013 odštartoval projekt Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS)

Ilustračné foto

Cieľom bolo pripraviť prostredie na postupnú elektronickú úhradu pokút a sankcií a centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov. “Predpokladom na používanie väčšiny elektronických služieb je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom (BOK). Jeho držiteľ môže v súčasnosti v rámci služieb projektu Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza bezplatne po prihlásení požiadať o informácie o priestupkoch, sankciách či pohľadávkach z nich plynúcich a o uložených ochranných opatreniach, ktoré o ňom vedie ministerstvo vnútra,” informoval rezort.
Prehľad všetkých neuhradených pohľadávok po splatnosti je podľa rezortu dostupný v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. “Pomocou ďalšej elektronickej služby však môže držiteľ elektronického občianskeho preukazu získať štruktúrované informácie o dlžných sumách a trovách konania, ktoré mu uložila polícia, Hasičský záchranný zbor či pracoviská civilno-správneho úseku štátnej správy. V rámci elektronického vybavenia pokuty či sankcie bude možné čoskoro elektronicky podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či žiadosť o odpustenie dlhu,” uvádza ministerstvo. Okrem toho je podľa rezortu k dispozícii informačná služba zobrazujúca v prehľadnej forme rôzne typy priestupkov a opatrenia, ktoré priestupkové orgány ukladajú pri porušení zákonov. Spomenuté služby sú k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy.
Prvá fáza aplikácie projektu pod názvom Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku sa uskutočnila od novembra 2007 do decembra 2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. MV SR v prvej fáze získalo na budovanie projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 43 041 479 eur. Projekt v prvej fáze bol administratívne a finančne ukončený 25. mája 2016. Druhá fáza projektu pod názvom Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza sa vykonávala od augusta 2014 do marca 2017 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. MV SR v druhej fáze získalo na budovanie projektu príspevok vo výške 3 710 472 eur. Projekt v druhej fáze bol administratívne a finančne ukončený siedmeho decembra 2018.
 
Príspevok Držitelia elektronických občianskych preukazov môžu delikty a pokuty riešiť elektronicky zobrazený najskôr Hlavné správy.