Paríž 23. decembra 2018 (HSP/francesoir.fr/Foto:AFP/Archives/GERARD JULIEN)
 
Prečo existuje vo Francúzsku 700 000 “nevhodných” bytových jednotiek na bývanie? Chybou je nedostatok politickej vôle a neschopnosť niektorých vlastníkov starať sa o svoje domy. Je za tým nedostatok peňazí a zložitosť noriem. Analýza Bernarda Cadeaua, bývalého prezidenta siete Orpi, pre FranceSoir v regióne

Na snímke nevhodné byty na bývanie, ktorých je vo Francúzsku veľa, netýka sa to len mesta Marseille.

V meste Marseille na ulici Aubagne sa zrútila budova, pričom zomrelo 8 ľudí, a Francúzsko bolo konfrontované s tichou realitou nevhodného a nezdravého bývania.
Od začiatku novembra iba v meste Marseille bolo evakuovaných ďalších 183 budov, čo dokazuje, že toto „zlo“ je rozšírené. Niektorí poisťovatelia plánujú zrušiť záruku za zrútenie domu pre majiteľov opustených domov, zatiaľ čo iní varovali pred zvýšením poistného o približne 6 %! Ale Marseille nie je jediná dotknutá aglomerácia a mnohé iné obce majú menší alebo väčší počet budov so zhoršeným stavom alebo dokonca s nebezpečným stavom budov.
Táto situácia sa odráža aj v iných číslach. Napríklad Nadácia Abbé Pierre má 700 000 nevhodných bytových jednotiek, 7 miliónov bytov je klasifikovaných ako “tepelné sitá” a 12 miliónov ľudí trpiacich nedostatkom energetických zdrojov na kúrenie. Ide o zlé podmienky bývania, skutočné riziká, náklady na vykurovanie mimo normu, ktoré sa pridávajú k výdavkom všetkých domácností: nájomné.
 
Kto za to môže?
Najskôr si pripomeňme, že Francúzsko trpí nedostatkom dostupného bývania už 40 rokov. Dopyt je oveľa vyšší ako ponuka. Môže za to najmä nedostatok politickej vôle a neustále zmeny v regulačných alebo legislatívnych podmienkach, zložitosť a nedostatočná stimulácia daňovej podpory pre súkromných investorov. Bolo by však potrebné stavať viac a súčasne využívať existujúce kapacity na postupné znižovanie tohto deficitu.
Medzi prvých vinníkov, môžeme označiť obchodníkov. Oni sú určite menšinou, ale sú to delikventi a nemôžeme byť voči nim zhovievaví. Verejný orgán má skutočný represívny arzenál.
Nový  zákon ELAN (týkajúci sa bývania), posilňuje sankcie, pričom zavádza definíciu trestného činu pre tých, ktorí ponúkajú “prenájom bytových priestorov v nedôstojných podmienkach”. Tresty sa pohybujú až do piatich rokov odňatia slobody a 150.000 eur pokuty.
Ďalší fenomén, ktorý zhoršuje situáciu sú problémy malých majiteľov udržiavať ich majetok kvôli nedostatku prostriedkov. Nedokážu čeliť danej situácii, stav domu sa zhoršuje, nájomná hodnota klesá a s tým aj zdroje prenajímateľa. Údržbárske práce sú oneskorené alebo zrušené a nakoniec prichádza jediné riešenie predaj, ale za akú cenu a za akých podmienok? Táto situácia sa týka aj dedičov, ktorí prijímajú tento typ majetku, ale nie sú zvyknutí riešiť tieto situácie. Mnohí nemajú prostriedky, čas alebo túžbu zachovať toto dedičstvo. Niektorí majú v úmysle obnoviť byt a vykonať potrebné práce, ale je to náročné po finančnej aj legislatívnej stránke.
ANAH (Národná agentúra pre zlepšenie bývania) sa snaží zjednodušiť systém, aby prenajímatelia, či už súkromní, verejní alebo poloverejní udržiavali a zhodnocovali svoje dedičstvo a sprístupnili ho na trhu s prenájmom.
Katarína Hlásniková
 
Príspevok Dráma v Marseille, kedy sa zrútila časť domu a zabila 8 ľudí, poukázala na veľký počet chátrajúcich domov vo Francúzsku zobrazený najskôr Hlavné správy.