Nitra 4. novembra 2019 (HSP/Foto:Roman Oravec)

O komplexných riešeniach problematiky zelene diskutovali odborníci na konferencii Zelené mestá – prostredie pre život v nitrianskej Synagóge. A že ani vedeniu radnice nie je ľahostajná situácia v meste, ktorá je, najmä v horúcich letných mesiacoch neznesiteľná, potvrdil nitriansky primátor Marek Hattas: „Uvedomujeme si dôležitosť situácie a chceme pre mesto vyhovujúce riešenia. Aj preto plánujeme robiť opatrenia k zlepšeniu s tým, že vhodným priestorom je aj táto konferencia, kde určite zaznejú dobré nápady a riešenia, ktoré môžeme v Nitre využiť.“

Záber z konferencie

Aká sú teda vhodné riešenia?

V prvom rade je dôležité pochopiť, že funkcia zelene sa oproti minulým desaťročiam výrazne zmenila. Zeleň už neplní iba estetickú, sociálnu a rekreačnú funkciu, ale aktuálne by mala mať hlavne

„klimatické plusy,“ súvisiace s ochladzovaním, tienením a tiež zachytávaním oxidu uhličitého.

Preto nie je prekvapivé, že riešením sú stromy, stromy – a ešte raz stromy. Doplniť ich treba nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách, kde býva viac ako polovica obyvateľov Nitry.  „Nenahradia ich žiadne tienenia. Tie sú vhodné len ako doplnenie už existujúcej a vhodne zasadenej zelene,“ doplnil, okrem iného, Zoltán Balko zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Záber z konferencie

Ale zeleň nie sú len stromy, ale aj kríky, či trávniky. Aj túto zeleň treba vhodne aplikovať do mestského prostredia. Presne tak, ako videli účastníci konferencie na konkrétnych príkladoch z Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Grécka, Portugalska Maďarska, ale aj susedného Česka. „Treba myslieť aj na to, že niektoré príklady, ktoré sme  tu videli, sú koncepčné a  vznikali desaťročia,“ dodal Zoltán  Balko.

Mesto sa teda bude snažiť dobehnúť zameškané. Aktivity radnice ohľadne infraštruktúry zelene priblížil Štefan Lančarič, ktorý vystúpil na záver konferencie. Vo svojom vystúpení  prezentoval postup mesta od všeobecných ku konkrétnym veciam, teda od projektovej dokumentácie až po príklady realizácie. „Chystáme vegetačnú strechu na mestskom úrade, ktorá bude pilotným projektom a mohla by slúžiť ako príklad aj pre ostatné organizácie mesta,“ doplnil informácie k najbližším plánom mesta Štefan Lančarič.

Andrej Jančovič

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj