Na mnohých z nás dnes striehli zákerné skúśky. Maturita zo slovenského jazyka si podala takmer 40 000 stredoškolákov. Precvičenie si, a v niektorých prípadoch aj príprava na nasledujúce maturity, však nikdy nie je na škodu, a tak sme sa prehrabali maturitnými testami, aby sme ti priniesli výber otázok. Mnoho úloh sa odvíjalo od priložených ukážok, nemusíš sa však báť, otázky sú prispôsobené a žiadnymi nekonečnými básňami ťa mučiť nebudeme. Miesto toho ťa čakajú otázky zo všetkých oblastí slovenského jazyka, ktoré na teba môžu čakať na ktorejkoľvek z nasledujúcich maturitných skúšok. A nezabudni, v stredu čaká maturantov cudzí jazyk a vo štvrtok je na rade matematika. Kompletné zadanie použitého testu 3011 nájdeš tu, a na týchto odkazoch sa zasa preklikneš na oficiálne a komunitné riešenia všetkých úloh.

Ktorá z uvedených viet má stúpajúcu melódiu?

Ktorá z uvedených viet má stúpajúcu melódiu?

Čomu sa čuduješ?

Mala som dobrú výchovu.

Ba šľaka!

A vzal ma za ten čas niekam?

Vypíš z nasledujúcej vety priamy predmet:

Vypíš z nasledujúcej vety priamy predmet:

(Ona)

nás

divadla

Vodila nás

Napíšte slovo pani v správnom tvare. Veta: Dialóg viedli slečna s ______.

Napíšte slovo pani v správnom tvare. Veta: Dialóg viedli slečna s ______.

pani

paňou

paniou

panou

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

vlastný byt

finančný plán

cielené sporenie

najrýchlejšie riešenie

Pri výslovnosti ktorej spoluhlásky v nasledujúcej vete dochádza k znelostnej asimilácii? Veta: Toto bezpochyby najrýchlejšie riešenie môže byť tým najhorším.

Pri výslovnosti ktorej spoluhlásky v nasledujúcej vete dochádza k znelostnej asimilácii? Veta: Toto bezpochyby najrýchlejšie riešenie môže byť tým najhorším.

V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?

V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?

Hrozne som sa bála, Frank.

Keby som bola, nemala by som taký strach.

Mali sme z pekla šťastie, že sme z toho vyviazli.

Museli sme sa zblázniť.

V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

Za to som ťa milovala.

Až ma z toho vo vnútri mrazí.

Aj keby sme to dotiahli do konca…

Vždy na to prídu.

V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?

V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?

Otrčiť, oduť gamby.

Kto sa hanbí, má prázdne gamby.

Gamby mu narástli nevídané.

Utrieť si gamby.

V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?

V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?

zaslinené gamby

chlpatá kožka

široké kosti

myšacie oči

Názov básne – Po písmenku – evokuje

Názov básne - Po písmenku - evokuje

postupnosť

zákonitosť

podobnosť

protikladnosť

V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?

V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?

miliardy

miliónov

osem

desiatky

V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?

V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?

Tesco, Lidl

v histórii, krajinách

miliardy, miliónov

eur, Tesco

Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?

Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?

najhlbšiu

horšie

ostrejšej

ťažšie

V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?

V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?

Pán strážmajster?

To je moja chalupa.

… ktosi mu prisvedčil.

Nemajú páni záujem?

V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?

V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?

stavu

rozdiel

ironického

zmontovaná

Najprv musíš odpovedať na otázku

Ďalšia otázka

Predošlá otázka

Výsledok

%
úspešnosť

správnych
odpovedí

nesprávnych
odpovedí

Zdielať výsledok na Facebook

Opakovať kvíz

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky?

1. Ktorá z uvedených viet má stúpajúcu melódiu?

Ktorá z uvedených viet má stúpajúcu melódiu?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ A vzal ma za ten čas niekam?

Správne!Nesprávne!

2. Vypíš z nasledujúcej vety priamy predmet:

Vypíš z nasledujúcej vety priamy predmet:

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ nás

Správne!Nesprávne!

3. Napíšte slovo pani v správnom tvare. Veta: Dialóg viedli slečna s ______.

Napíšte slovo pani v správnom tvare. Veta: Dialóg viedli slečna s ______.

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ paňou

Správne!Nesprávne!

4. V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ finančný plán

Správne!Nesprávne!

5. Pri výslovnosti ktorej spoluhlásky v nasledujúcej vete dochádza k znelostnej asimilácii? Veta: Toto bezpochyby najrýchlejšie riešenie môže byť tým najhorším.

Pri výslovnosti ktorej spoluhlásky v nasledujúcej vete dochádza k znelostnej asimilácii? Veta: Toto bezpochyby najrýchlejšie riešenie môže byť tým najhorším.

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ z

Správne!Nesprávne!

6. V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?

V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ Museli sme sa zblázniť.

Správne!Nesprávne!

7. V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ Až ma z toho vo vnútri mrazí.

Správne!Nesprávne!

8. V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?

V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ Utrieť si gamby.

Správne!Nesprávne!

9. V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?

V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ zaslinené gamby

Správne!Nesprávne!

10. Názov básne – Po písmenku – evokuje

Názov básne - Po písmenku - evokuje

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ postupnosť

Správne!Nesprávne!

11. V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?

V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ desiatky

Správne!Nesprávne!

12. V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?

V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ eur, Tesco

Správne!Nesprávne!

13. Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?

Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ horšie

Správne!Nesprávne!

14. V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?

V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ To je moja chalupa.

Správne!Nesprávne!

15. V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?

V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ zmontovaná

Správne!Nesprávne!

Zdielať výsledok na Facebook

Opakovať kvíz