Tretí maturitný deň bol plný výpočtov a meraní.

Povinné maturity zo slovenského a cudzieho jazyka sú už za nami a dnes si niektorí slovenskí maturanti sadli do lavíc už tretíkrát. Tentoraz museli zdolať maturitnú skúšku z matematiky, ktorá ani náhodou nebola jednoduchá. Študentov potrápili snáď všetky možné oblasti, od algebry cez geometriu a aritmetiku až po množiny či vypočítavanie pravdepodobnosti.

Rovnako, ako tomu bolo pri maturite zo slovenčiny a angličtiny, aj tentokrát ti prinášame možnosť vyskúšať si maturitu na vlastnej koži. Vybrali sme desať zákerných otázok z matematiky, ktoré sa na teste vyskytli. Aby sme ich však mohli použiť, museli sme niektoré z nich trošku upraviť, no nemusíš sa obávať, zadania, riešenia a aj zápletky ostávajú rovnaké. Simulovať si tak môžeš skutočný maturitný zážitok.

Koľko stupňov Celzia majú v meste New York, ak im teplomer ukazuje 23 stupňov Fahrenheita? Pri prevode stupňov Celzia (C) na stupne Fahrenheita (F) sa používa vzťah F = C × (9/5) + 32

Rovnoramenný lichobežník má obsah 262,5 cm2. Jeho výška má veľkosť 15 cm a rameno 17cm. Vypočítajte v centimetroch dĺžku kratšej základne.

7

8

9,5

10,5

Strana pravidelného šesťuholníka na obrázku má dĺžku jeden centimeter. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah sivej časti obrázka tvorenej šiestimi kruhovými výsekmi

Strana pravidelného šesťuholníka na obrázku má dĺžku jeden centimeter. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah sivej časti obrázka tvorenej šiestimi kruhovými výsekmi

1 cm

2 cm

3 cm

3,14 cm

Anna mala v zošite napísané 3 rôzne nenulové číslice. Vytvorila si z nich všetky možné trojciferné čísla. V každom čísle použila všetky tri číslice. Všetky vytvorené trojciferné čísla sčítala. Ich súčet bol 1 554. Ktoré zo sčítaných čísel je najmenšie?

124

189

276

305

Hodnota používaného autobusu klesne každý rok o 15,5 % jeho hodnoty z predchádzajúceho roka. Za koľko celých rokov prvýkrát klesne hodnota autobusu pod jednu tretinu jeho pôvodnej hodnoty?

6 rokov

7 rokov

8 rokov

9 rokov

Do polkruhu s polomerom 2 cm je vpísaný štvorec. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah tohto štvorca.

Do polkruhu s polomerom 2 cm je vpísaný štvorec. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah tohto štvorca.

3

3,2

3,6

4,2

Juraj má päť kartičiek s číslicami 1, 2, 2, 3 a 5. Koľko existuje všetkých štvorciferných čísel deliteľných piatimi, ktoré môže Juraj vytvoriť pomocou týchto kartičiek?

šesť

osem

desať

dvanásť

Koľko celých čísel je riešením nerovnice na obrázku?

Koľko celých čísel je riešením nerovnice na obrázku?

Pavol vyslovil výrok: „Ak dnes večer pôjdem do plavárne (P), tak si kúpim hranolky (H) alebo kofolu (K).“ V ktorej možnosti je správna negácia tohto výroku?

P‘ ⇒ (H‘ ∧ K‘)

(H ∧ K) ⇒ P

P ∧ (H ∨ K)

P ∧ (H‘ ∨ K‘)

Študenti robili prieskum farby očí všetkých maturantov ich školy. Výsledky prieskumu sú uvedené v tabuľke. Náhodne vyberieme jedného maturanta školy. Určte pravdepodobnosť, že to bude žena alebo bude mať modré oči.

Študenti robili prieskum farby očí všetkých maturantov ich školy. Výsledky prieskumu sú uvedené v tabuľke. Náhodne vyberieme jedného maturanta školy. Určte pravdepodobnosť, že to bude žena alebo bude mať modré oči.

13/84

29/84

13/28

17/21

Najprv musíš odpovedať na otázku

Ďalšia otázka
Predošlá otázka

Výsledok

%
úspešnosť

správnych
odpovedí

nesprávnych
odpovedí

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky?

1. Koľko stupňov Celzia majú v meste New York, ak im teplomer ukazuje 23 stupňov Fahrenheita? Pri prevode stupňov Celzia (C) na stupne Fahrenheita (F) sa používa vzťah F = C × (9/5) + 32

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

-5

Správne!Nesprávne!

2. Rovnoramenný lichobežník má obsah 262,5 cm2. Jeho výška má veľkosť 15 cm a rameno 17cm. Vypočítajte v centimetroch dĺžku kratšej základne.

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

9,5

Správne!Nesprávne!

3. Strana pravidelného šesťuholníka na obrázku má dĺžku jeden centimeter. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah sivej časti obrázka tvorenej šiestimi kruhovými výsekmi

Strana pravidelného šesťuholníka na obrázku má dĺžku jeden centimeter. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah sivej časti obrázka tvorenej šiestimi kruhovými výsekmi

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

3,14 cm

Správne!Nesprávne!

4. Anna mala v zošite napísané 3 rôzne nenulové číslice. Vytvorila si z nich všetky možné trojciferné čísla. V každom čísle použila všetky tri číslice. Všetky vytvorené trojciferné čísla sčítala. Ich súčet bol 1 554. Ktoré zo sčítaných čísel je najmenšie?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

124

Správne!Nesprávne!

5. Hodnota používaného autobusu klesne každý rok o 15,5 % jeho hodnoty z predchádzajúceho roka. Za koľko celých rokov prvýkrát klesne hodnota autobusu pod jednu tretinu jeho pôvodnej hodnoty?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

7 rokov

Správne!Nesprávne!

6. Do polkruhu s polomerom 2 cm je vpísaný štvorec. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah tohto štvorca.

Do polkruhu s polomerom 2 cm je vpísaný štvorec. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah tohto štvorca.

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

3,2

Správne!Nesprávne!

7. Juraj má päť kartičiek s číslicami 1, 2, 2, 3 a 5. Koľko existuje všetkých štvorciferných čísel deliteľných piatimi, ktoré môže Juraj vytvoriť pomocou týchto kartičiek?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

dvanásť

Správne!Nesprávne!

8. Koľko celých čísel je riešením nerovnice na obrázku?

Koľko celých čísel je riešením nerovnice na obrázku?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

5

Správne!Nesprávne!

9. Pavol vyslovil výrok: „Ak dnes večer pôjdem do plavárne (P), tak si kúpim hranolky (H) alebo kofolu (K).“ V ktorej možnosti je správna negácia tohto výroku?

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

P ∧ (H‘ ∨ K‘)

Správne!Nesprávne!

10. Študenti robili prieskum farby očí všetkých maturantov ich školy. Výsledky prieskumu sú uvedené v tabuľke. Náhodne vyberieme jedného maturanta školy. Určte pravdepodobnosť, že to bude žena alebo bude mať modré oči.

Študenti robili prieskum farby očí všetkých maturantov ich školy. Výsledky prieskumu sú uvedené v tabuľke. Náhodne vyberieme jedného maturanta školy. Určte pravdepodobnosť, že to bude žena alebo bude mať modré oči.

TVOJA ODPOVEĎ

SPRÁVNA ODPOVEĎ

29/84

Správne!Nesprávne!

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz