Bratislava 4. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

Dobrovoľný príspevok na spolufinancovanie projektov SR a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2018 až 2020 sa zvýši na 100.000 eur. Uvádza sa to v materiáli, ktorý dnes schválila vláda. Návrh predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Finančné prostriedky poputujú z rozpočtu kapitoly rezortu diplomacie každoročne k 31. decembru do roku 2020.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a generálny tajomník OECD Ángel Gurría (vľavo)

Slovensko poskytuje príspevky na spoločné projekty s OECD od roku 2001. Kým v rokoch 2001 – 2006 bola každý rok vyčlenená čiastka vo výške 68.600 eur, od roku 2012 sa príspevok zvýšil na 70.000 eur. “Ministerstvo, po konzultácii v rámci Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD, navrhuje na obdobie rokov 2018 – 2020 vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly MZVaEZ vo výške 100.000 eur ročne,” uvádza sa v materiáli.
Rezort diplomacie podľa materiálu považuje za dôležité prostredníctvom dobrovoľných príspevkov finančne podporovať aktivity SR v spolupráci s OECD aj v ďalších rokoch, keďže doterajšia prax potvrdzuje, že poskytovanie príspevkov tohto typu vplýva na pozitívne vnímanie členskej krajiny a jej imidž v organizácii.
“Citeľný vzrastajúci záujem rezortov o spoluprácu s OECD na spoločných projektoch v ostatnom období sa odzrkadlil aj na kvalite jednotlivých predkladaných projektov. Z tohto dôvodu ministerstvo navrhuje, aby čiastka ich financovania bola zvýšená,” informuje.
Slovensko je členom OECD so sídlom v Paríži od roku 2000. Slovenskí odborníci z rôznych úrovní ústredných orgánov štátnej správy sa v priebehu roka pravidelne zúčastňujú na aktivitách viac ako 200 výborov a pracovných skupín tejto organizácie. Získané poznatky sú následne aplikované pri tvorbe a realizácii národných sektorových politík SR.
Slovensko prispieva na činnosť OECD formou povinného členského príspevku, výška ktorého sa každoročne vypočítava podľa tzv. príspevkovej škály stanovenej na základe priemeru HDP danej krajiny za tri predchádzajúce roky.
Okrem povinných členských príspevkov určených na aktivity organizácie tvoria súčasť celkového rozpočtu OECD aj dobrovoľné príspevky, ktoré jednotlivé členské krajiny OECD poskytujú na spoločné projekty podľa vlastných priorít a finančných možností.

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.