Skalica 22. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Tretia októbrová nedeľa sa v katolíckej Cirkvi od roku 1926 slávi aj ako misijná. Tú poslednú bol hlavným celebrantom dvoch svätých omší v Skalici P. Thomas Tulung SVD, misionár z indonézskeho ostrova Flores, ktorý už sedemnásť rokov pôsobí na Slovensku. V súčasnosti je výpomocným duchovným v Misijnom dome v Bratislave-Petržalke. Svätú omšu vo farskom kostole koncelebrovali dekan Roman Stachovič, ktorý hosťa privítal a predstavil a Peter Krajčík

Na snímke P. Thomas Tulung SVD, misionár z indonézskeho ostrova Flores

Vo svojom príhovore po slovensky sa misionár prihovoril najskôr k deťom, a potom ku všetkým prítomným. Zdôraznil úlohu každého pokrsteného a osobitne pobirmovaného kresťana – byť misionárom vo svojom prostredí, tam kde prežíva život, kde má svoje misijné určenie. Potom hovoril o potrebe svedčiť o katolíckej viere celým svojim životom i o svojom pôsobení na Slovensku, kam dostal misijné určenie on, aby tak prejavil svoju vďačnosť misionárom zo Slovenska, ktorí pôsobili na ostrove Flores. Pozval prítomných, aby o viere nielen hovorili, ale aby ju aj žili vo svojom každodennom živote a nehanbili sa o nej svedčiť vyznávať ju, a odovzdávať ju v rodinách, školách, zamestnaniach, v meste, i v celej šírke spoločenského života.
V poobedňajších hodinách na stretnutí s veriacimi v útulni pri františkánskom kostole hovoril o misiách a s videoprezentáciou priblížil podmienky i spôsob života v Indonézií. Krajina, z ktorej pochádza, má takmer 300 miliónov obyvateľov. Z nich je asi 80 % moslimov a asi 11 % kresťanov. Z toho počtu je približne 5 % katolíkov. Domov sa vracia vždy po troch rokoch. Zdôraznil tiež význam a potrebu modlitby za misie a misionárov. Tiež odpovedal na otázky prítomných, zaspieval s gitarou v slovenskom i v indonézskom jazyku piesne a na záver udelil požehnanie, informoval TK KBS Ľudovít Košík.

Príspevok Do farnosti Skalica zavítal misionár z indonézskeho ostrova Flores zobrazený najskôr Hlavné správy.