Brusel 25. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)

Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) sa dohodli v utorok na mandáte pre Michela Barniera, bývalého hlavného vyjednávača pre tzv. brexit, ktorý povedie aj ďalšiu fázu rokovaní s Britániou. Barnierov mandát a vôbec pozíciu EÚ voči Británii potvrdili v utorok v Bruseli aj európski diplomati na zasadnutí vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti

Na snímke Michel Barnier

Schválený text ponúka Británii výmenu tovarov bez colných taríf a bez kvót za poskytnutie záruk, že Londýn nespochybní niektoré normy a štandardy EÚ, ktoré sú v súčasnosti aj britskými normami.

Rada ministrov prijala rozhodnutie, ktorým sa povoľuje začatie rokovaní o novom partnerstve s Britániou a ktorým sa Európska komisia formálne ustanovuje ako vyjednávací orgán EÚ. Vyjednávačom v mene eurokomisie bude Barnier.

Rada EÚ prijala tiež usmernenia pre proces rokovaní, ktorými sa musí eurokomisia riadiť. Podľa ich znenia chce EÚ s Britániou nadviazať ambiciózne, rozsiahle a vyvážené hospodárske partnerstvo. V mandáte sa zdôrazňuje, že budúce partnerstvo by sa malo opierať o pevné záväzky s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž vzhľadom na geografickú blízkosť a vzájomnú hospodársku závislosť EÚ a Británie.

EÚ má v úmysle uzavrieť s Britániou dohodu o voľnom obchode, ktorá zabezpečí, aby sa na obchodovanie s tovarmi uplatňovali nulové sadzby a kvóty. Dohoda by však mala byť v duchu spolupráce v colných a regulačných aspektoch a mala by zahŕňať účinné opatrenia v oblasti riadenia a dohľadu, urovnávania sporov a vymáhania práva.

Pokiaľ ide citlivú otázku rybolovu, mandát pre EK zdôrazňuje, že budúce partnerstvo by malo zachovať existujúci recipročný prístup k teritoriálnym vodám, ako aj stabilné podiely kvót. Dohoda o rybolove by sa mala uzavrieť do 1. júla 2020.

Mandát obsahuje aj ustanovenia o budúcej spolupráci v oblastiach, ako sú digitálny obchod, duševné vlastníctvo, verejné obstarávanie, mobilita, doprava a energetika.

Podľa pozície EÚ by malo budúce komplexné a bezpečnostné partnerstvo s Britániou zahŕňať presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ako aj zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj