Košice 24. októbra 2018 (HSP/Foto: Maroš Dupnák)
 
Istá mamička sa na sociálnej sieti opýtala vladyku Milana Chautura, ako má svojim deťom vo veku, “kedy sa začínajú všetko pýtať”, vysvetliť  dinosaury, pravekých ľudí a samozrejme Adama a Evu. Ako im vysvetliť túto problematiku, keďže na náboženstve sa učia jedno a na dejepise druhé

Na snímke Milan Chautur s deťmi

Vladyka Chautur odpovedá, že “veriaci nemôže ignorovať vedecké a historické objavy”, preto aj dejepisné učivo o “dinosauroch a pravekých ľuďoch” treba predstaviť primeraným spôsobom pre vnímanie dieťaťa a dať do správneho rámca v chápaní v rozličných medzníkov života na zemi.
Je zrejmé, že človek sa nestal hneď “civilizovaným”, lebo aj dnes sa stále menia životné podmienky či technické vymoženosti, ale vladyka pridáva ešte jeden dôležitý fakt: “Ale kdesi na začiatku všetkého, keď ešte človek nebol, bol tu Ktosi, kto ho ‘voviedol’ do života – a tak sa dostaneme k Adamovi a Eve. Toho Kohosi nazývame Bohom, ktorý nielenže rozumne usporiadal vesmír, ale dal nám aj rozumné zákonitosti do prírody, ktoré človek objavuje (človek ich nestvoril) a len ich využíva vo svoj prospech podľa Božieho nariadenia z raja: “…naplňte zem a podmaňte si ju” (Gn 1,28).”
Vladyka dodáva, že “všetko, čo sa protiví Božím zákonom prirodzeným i morálnym, ľuďom škodí”. Preto je potrebné správne spájať poznatky viery a vedy, ktoré si neodporujú, k čomu došli aj mnohí významní vedci. V opačnom prípade môže mať človek dojem, že ich správne nechápe.
“Rodičia musia správne zvládnuť výchovu svojich detí, lebo dnešná doba im poskytuje množstvo informácií, ktoré je potrebné správne zvládnuť, aby sa z detí stáli ráz zrelí veriaci pripravení na život,” podotýka na záver vladyka Milan Chautur.
 

 
Príspevok Dinosaury, veda, náboženstvo a deti. Vladyka Chautur vysvetľuje zobrazený najskôr Hlavné správy.