Bratislava 11. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)
 
Situácia chorých ľudí bez domova je kritická, neustále sa zhoršuje a štát ju nerieši. Pri príležitosti Svetového dňa chorých na túto problematiku upozornili predstavitelia neziskovej organizácie Depaul Slovensko a priblížili, ako jedno zariadenie v Bratislave pláta diery v sociálnom systéme

Zdravotná sestrička Depaul Slovensko Bernadeta Staňová (vpravo) ošetruje pacienta v zariadení počas stretnutia pracovníkov Útulku a zariadenia opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac na tému kritickej a zhoršujúcej sa situácii chorých ľudí bez domova v Bratislave, ktoré organizuje Depaul Slovensko pri príležitosti Svetového dňa chorých

Konkrétne útulok sv. Lujzy de Marillac, ktorý dnes predstavili, funguje ako samostatný projekt organizácie Depaul Slovensko už desiaty rok a pomáha ľuďom bez domova vo vážnom zdravotnom stave, o ktorých sa nestará štát, rodina či iná sociálna inštitúcia. Pracovníci tohto zariadenia dokážu ročne nájsť stabilné bývanie pre viac než 30 ľudí bez domova alebo poskytnú pokojný a dôstojný odchod človeku na sklonku života. Podľa organizácie je jedným zo systémových riešení tohto problému úprava zákona o zdravotnom poistení tak, aby boli ľudia bez domova automaticky považovaní za poistencov štátu. Malo by sa tak predchádzať vzniku administratívnych dlhov na zdravotnom poistení, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky na život ľudí bez domova. Vo väčšine prípadov vznikajú, ak sa človek pri strate zamestnania do siedmich dní neprihlási na Úrade práce a začne byť vedený ako samoplatca.
Podľa posledného sčítania je v hlavnom meste 2 064 ľudí bez domova, pričom odhady neziskových organizácií hovoria až o dvojnásobku. Útulok a zariadenie opatrovateľskej služby svätej Lujzy de Marillac je jediným registrovaným sociálnym zariadením v Bratislave, ktoré poskytuje pomoc ľuďom bez domova v zlom zdravotnom stave. Od začiatku roka sa útulku podarilo umiestniť šesť ľudí do stabilného bývania, no potreba pomoci chorým ľuďom na ulici v Bratislave je niekoľko násobne vyššia ako možnosti zariadenia. Len počas januára prišlo 30 žiadostí o prijatie, no útulok mal len päť voľných miest. Klienti sa tu liečia v priemere deväť mesiacov z rôznych ťažkých ochorení. “Zo štatistík, ktoré si organizácia vedie vyplýva, že priemerne ročne umrú traja ľudia v tomto zariadení, minulý rok však umreli deviati, každý rok je situácia horšia,” podotkol zástupca riaditeľa Depaul Slovensko Vladimír Jurík. Podľa neho problémom je nedostatok zariadení pre seniorov, nedostatok domovov sociálnych služieb a chýba prevencia, aby sa ľudia neocitali v takejto situácii. “Väčšina klientov boli bežne pracujúci s rodinami, ale nastal v istom okamihu zlom, ktorý zmenil situáciu, že starobu trávia na ulici či v nocľahárni,” uviedol.
Ako informoval sociálny pracovník Martin Kupec, klientom najviac pomáhajú pri vybavovaní dokladov pre kontroly u obvodného lekára, pri vypisovaní návrhov pre sociálnu poisťovňu, sprevádzajú ich k lekárom či na úrady. “Momentálne sme dvaja sociálni pracovníci na 30 klientov. Väčšina má administratívne dlhy, lekári ich neošetria, len v prípadoch život ohrozujúceho stavu. Na túto skutočnosť upozornila aj sestra Bernadeta Staňová, ktorá ako jediná zdravotná sestrička navštevuje tento útulok trikrát týždenne. V útulku sa stretáva s vážnymi zdravotnými problémami ľudí bez domova, ktoré by pri včasnej intervencii boli jednoduchšie riešiteľné,” uviedol. “Máme tu veľmi široké spektrum diagnóz, od zápalu pľúc či ľahších ochorení až po onkologických pacientov, ktorí sa dostávajú do terminálneho štádia a tu umierajú. Máme aj diagnózy kardiovaskulárne, neurologické, najčastejšie sú to chronické žilové ochorenia, omrzliny či následky podchladenia, ale aj spôsobu ich života,” uviedla Staňová.
Od vyššieho územného celku dostáva zariadenie 6,24 eura na deň a klienta, pričom náklady túto sumu niekoľkonásobne prevyšujú. Klienti si bývanie hradia, aj keď niektorí to vykonajú spätne. Pre najchudobnejších je to od jedného eura denne a pre tých, ktorí majú dôchodky nad 330 eur je to šesť eur.
Svetový deň chorých sa každoročne pripomína od roku 1992, keď ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.
 
Príspevok Depaul: Situácia chorých ľudí bez domova v Bratislave sa zhoršuje a štát ju nerieši zobrazený najskôr Hlavné správy.