Bratislava 18. januára 2017 (HSP /Foto:Denník N)

Neuveriteľne zavádzajúci článok (Kriminalita a migrácia v grafoch – mali by ste sa báť svojho suseda cudzinca?) opäť raz vyšiel v v kontroverznom Denníku N. V ňom sa autori snažia presvedčiť čitateľa, že vyšší počet migrantov neznamená vyššiu kriminalitu. Dokazovať to podľa 4 autorov článku majú grafy, ktoré však v podstate aj podľa ich slov nič nedokazujú, dokonca skutočnosti skresľujú

dennik N graf

Článok sa nesie v duchu grafov a myšlienky, že „vzťah medzi migráciou a kriminalitou nie je taký jednoznačný, ako sa nás snažia presvedčiť jej odporcovia a nacionalistickí politici“.

Až štyria autori tohto článku sa opierajú o štatistiky Eurostatu, teda Európskeho štatistického úradu, a majú potvrdiť myšlienku, že migrácia nezvýšila kriminalitu v Nemecku. Prvým, už na prvý pohľad jasným problémom je, že grafy končia v roku 2014, kedy masívna migračná vlna ešte ani nezačala. Ako prvý na zavádzajúci článok upozornil český blog.

V jednom z grafov, ktorý uvádza Denník N je možné vidieť rapídny medziročný pokles medzi rokmi 2008 a 2009. Ako však upozorňujú samotní autori, ten ani nie je spôsobený poklesom kriminality, ale zmenou metodiky zaznamenávania kriminálnych činov, ktorú nemecké úrady bližšie nešpecifikovali.

Otázne sú aj rôzne správy, ktoré hovoria o tom, že niektoré spolkové krajiny Nemecka vydali príkaz, aby polícia v evidencii maskovala, poprípade vôbec neregistrovala niektoré „ľahké“ zločiny vykonávané utečencami a migrantmi.

V podobnom duchu sa nesú aj ostatné grafy, z ktorých všetky končia v roku 2014, teda, ako už bolo spomínané, pred masívnou vlnou migračnej krízy.

Na druhej strane, podľa údajov inštitútu Gatestone Institute mohli migranti v roku 2015 spáchať až 400.000 zločinov. Toto číslo ale neudáva štatistiku zo štátu Severné Porýnie-Vestfálsko. Pritom ide o najľudnatejšiu spolkovú krajinu, ktorá navyše prijala najväčší počet migrantov. Najväčším mestom Severného Porýnia-Vestfálska je navyše Kolín nad Rýnom, v ktorom sa v počas silvestrovskej noci odohrali sexuálne útoky.

Podľa dôvernej policajnej správy migranti spáchali 208.344 trestných činov v roku 2015. Informoval o tom nemecký Bild. Tento údaj predstavuje 80% nárast oproti roku 2014 a predstavuje približne 570 trestných činov denne, teda asi 23 trestných činov každú hodinu od prvého januára do 31. decembra roku 2015. Už tieto čísla sú alarmujúce

To však nie je všetko. Skutočný počet trestných činov migrantov má byť oveľa vyšší, pretože správa, ktorú vyprodukoval Spolkový kriminálny úrad (Bundeskriminalamt, BKA), obsahuje len trestné činy, ktoré boli vyriešené (aufgeklärten Straftaten). Podľa štatistov nemeckej štatistickej agentúry bola v priemere vyriešená asi len polovica všetkých trestných činov spáchaných v Nemecku v danom roku). To znamená, že skutočný počet trestných činov spáchaných migrantov v roku 2015 môže presiahnuť číslo 400.000.

Denník N sa odvoláva na to, že „imigranti vo väčšine prípadov páchajú nenásilné skutky, ktoré súvisia s ich horšou ekonomickou situáciou – podvody, podvodné získavanie služieb a drobné krádeže.“ Snaží sa týmto kontroverzný denník týmto spôsobom ospravedlniť trestné činy? Mali by sme dovoliť kradnúť a podvádzať všetkým ľuďom, ktorí sú v zlej ekonomickej situácii?

Analýza však ani zďaleka nekončí. Zo správy Gatestone Institute okrem iného vyplýva, že nemecké úrady boli viackrát obvinené zo zlej registrácie zločinov. Údajne sa až 90 % sexuálnych trestných činov spáchaných v Nemecku nedostane do štatistiky.

Na konci je okrem iného alibisticky napísané, že „autori textu netvrdia, že migranti alebo utečenci nepáchajú zločiny a že ich integrácia do spoločnosti nie je často komplikovaná.“