Bratislava 19. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Denník N v dnešnom článku “Odborníci ministerstva kultúry: Dankovu rigoróznu prácu nemali právo utajiť” dezinterpretoval stanovisko Ministerstva kultúry SR, preto sme sa rozhodli o jeho uverejnenie v plnom rozsahu

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková

Podľa knižničného zákona akademická knižnica poskytuje knižnično-informačné služby (ďalej len “KIS”, ktorých súčasťou je aj sprístupňovanie kn. fondu) predovšetkým pedagogickým a vedeckým zamestnancom, študentom školy / univerzity. Za podmienok a v rozsahu určenom zriaďovateľom (VŠ alebo univerzitou) ich môže poskytovať aj iným používateľom (napr. verejnosti).
Teda knižničný a výpožičný poriadok akademickej knižnice má upravovať poskytovanie KIS vo vzťahu k verejnosti. Ak tam je ustanovenie, že sprístupnenie kvalifikačnej práce tretím osobám (nie študentom a zamestnancom školy) môže byť obmedzené licenčnou zmluvou, alebo iným aktom medzi VŠ a autorom práce (napr. podľa § 63 od.s 7 zákona o vysokých školách), tak môže sprístupnenie obmedziť.
 
Príspevok Denník N dezinterpretoval stanovisko Ministerstva kultúry zobrazený najskôr Hlavné správy.