Bratislava 30. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA-Hendrik Schmidt)
 
Evanjelici augsburského vyznania na Slovensku aj na svete si 31. októbra pripomínajú pamiatku reformácie. Proces reformácie cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Na Slovensku je 31. október – Deň reformácie – pamätným dňom

Na snímke socha Martina Luthera

Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia (z latinského reformare – opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené).
Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a čítava sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV).
Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu – Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.
 
Príspevok Deň reformácie je na Slovensku pamätným dňom zobrazený najskôr Hlavné správy.